WARSZAWA: 19:12 | LONDYN 17:12 | NEW YORK 12:12 | TOKIO 02:12

2014 -to był bardzo dobry rok dla portów w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 16 lut 2015, 19:46

Zespół portów Szczecin-Świnoujście ma za sobą bardzo dobry rok. Oba porty tworzą uniwersalny kompleks portowy o zrównoważonej strukturze obsługiwanych towarów, co potwierdza uzyskany w 2014 zysk operacyjny. Wolumen przeładowywanych ładunków wzrósł w porównaniu do 2013 roku o blisko 3% osiągając wynik 23,4 mln ton.
Wzrosty odnotowano niemal we wszystkich grupach towarowych, tj. kontenery +25,9% (78 439 tys. TEU), inne masowe +12,6% (3,25 mln ton), drobnica +10,1% (10,34 mln ton), drewno +3,6% (17,4 tys. ton), ropa +3,1% (1,67 mln ton), węgiel +1,6% (4,6 mln ton). Nieznaczny spadek odnotowano tylko w przypadku rudy i zbóż. Spółka osiągnęła również znakomity zysk netto przekraczający 45 mln złotych.
Uzyskane wyniki satysfakcjonują i motywują do kolejnych działań ukierunkowanych na dalszy rozwój zdolności przeładunkowych. Należą do nich inwestycje wewnątrzportowe współfinansowane z funduszy unijnych, na które w latach 2007-2014 wydano blisko 600 mln złotych. Należą do nich ukończona w 2014 r. modernizacja dróg kołowych, czy kolejowych, jak również dobiegająca końca w 2015 r. budowa w Szczecinie nowego Nabrzeża Niemieckiego oraz rozbudowa Nabrzeża Zbożowego. Terminalowi Promowemu w Świnoujściu przybędzie w 2015 szóste stanowisko promowe. Także w Świnoujściu w br. roku uruchomiony będzie terminal LNG. Obydwa porty wzbogacą się o blisko 600 nowych miejsc parkingowych. Na dalsze inwestycje w latach 2015-2019 spółka planuje wydatkowanie kwoty blisko 643 mln zł, z tego w samym 2015 r. ponad 123 mln złotych. Działania te oraz koniunktura w transporcie morskim na światowym rynku stwarzają solidne podstawy do przewidywania dalszego dynamicznego wzrostu obrotów towarowych w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście w bieżącym 2015 roku.
Dla przyszłych partnerów biznesowych ZMPSiŚ SA ma bogatą ofertę dzierżawy zarówno w zakresie wolnych terenów, jak i powierzchni magazynowych i biurowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Elewator Ewa – budowla o unikatowej na światową skalę ponadczasowej myśli inżynieryjnej umożliwiająca składowanie 50-55 tys. ton zboża. Aktualnie ZMPSiŚ SA oczekuje na oferty przyszłych dzierżawców. Można je składać do 24 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.port.szczecin.pl.
Warto podkreślić, że szczeciński port należy do liderów w zakresie poprawy procesów obsługi wewnątrz portu ukierunkowanych na usuwanie barier biurokratycznych i wprowadzanie rozwiązań i procedur, których celem jest maksymalne skrócenie czasu załatwienia formalności niezbędnych do odprawy towaru. W porcie funkcjonuje model kontroli oparty na idei One Stop Shop czyli przeprowadzenie kontroli towaru w jednym czasie i w jednym miejscu przez wszystkie zainteresowane inspekcje. Port Szczecin jako pierwszy w kraju wdrożył instytucję Single Window na terminalu kontenerowym. Jego idea opiera się na zasadzie, że odpowiednie służby kontrolne takie jak Służba Celna, Graniczny Lekarz Weterynarii, Inspekcja Sanitarna i Fitosanitarna mogą zamieszczać informacje o przeprowadzonych przez siebie kontrolach.
Inwestycja kolejowa:
W ramach projektu przebudowano i zmodernizowano w obu portach łącznie prawie 36 km torów oraz 134 rozjazdy. W efekcie parametry tych torów kolejowych dostosowano do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.
Wartość inwestycji to 77 mln zł, w tym dofinansowanie unijne na poziomie prawie 53 mln złotych.
Inwestycja budowa miejsc postojowych:
Budowa rozpoczęła się w połowie roku 2014. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec czerwca 2015 roku. Łącznie w obu portach powstaje 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha. Zapewnią one miejsca dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych. Ponadto zwiększeniu ulega szerokości dróg z 6 do 7 m, a także zwiększony będzie dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z istniejących 40-60 do 115 kN.
Koszt inwestycji to 72,2 mln złotych. Planowane dofinansowanie unijne to 49 mln złotych.
100_4515