WARSZAWA: 21:12 | LONDYN 19:12 | NEW YORK 14:12 | TOKIO 04:12

25 lat morskich górników z Petrobaltiku

Dodano: 03 gru 2015, 20:37

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, którymi są: wzrost wydobycia zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski oraz budowa silnego segmentu poszukiwawczo-wydobywczego o zasięgu międzynarodowym – czytamy na stronie internetowej Lotosu. Zwiększając wydobycie ropy, pochodzącej z własnych zasobów, Grupa realizuje program dywersyfikacji zaopatrzenia w surowiec, umacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.
LOTOS Petrobaltic operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, a poprzez swoje spółki zależne prowadzi poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w Norwegii i na Litwie. Są to m.in. LOTOS Exploration & Production Norge AS, który zapewnia LOTOSOWI dostęp do ropy naftowej i gazu ze złóż znajdujących się pod norweskim szelfem Morza Północnego i Morza Norweskiego. LOTOS Norge jest udziałowcem w 24 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na 8 koncesjach pełni funkcję operatora. Z kolei AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym i wraz ze swą spółką współzależną Minijos Nafta jest jedynym podmiotem, prowadzącym wydobycie ropy naftowej na terytorium Litwy, gdzie eksploatuje 15 złóż lądowych. Kolejna spółka Energobaltic zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego, towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. W Elektrociepłowni Władysławowo Energobaltic wytwarza z tego gazu energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Natomiast spółki z Grupy Miliana prowadzą działalność w obszarze logistyki morskiej. Ponadto do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic należą także spółki celowe, powołane do realizacji konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a więc zagospodarowanie złóż: B8, B4 i B6.
Historia Petrobaltiku sięga lat 60-tych ub. stulecia, kiedy to na polskim szelfie Morza Bałtyckiego poszukiwania surowców energetycznych prowadziły ekipy radzieckie. Na szerszą skalę rozpoczęły się one od listopada 1975 roku, gdy powstała trójstronna Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim „Petrobaltic” utworzona przez Polskę oraz ówczesny Związek Radziecki i NRD. W ciągu 15 lat istnienia Organizacja odkryła trzy złoża ropy naftowej i trzy złoża gazu ziemnego na szelfie polskim oraz jedno złoże ropy na szelfie rosyjskim. Są to m.in. złoże B3, z którego ropa jest wydobywana nieprzerwanie od 1992 roku oraz złoże B8, które rozpoczęło produkcję testową 30 września 2015 roku.
27 listopada 1990 roku Minister Przemysłu i Handlu powołał do życia Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”, które przejęło polską część majątku rozwiązanej trójnarodowej Organizacji. Tymczasowym kierownikiem, a potem wieloletnim dyrektorem i organizatorem wyłącznie polskiego przedsiębiorstwa został Jan Kurek. Na początku lat 2000. Petrobaltic wszedł w skład Grupy Kapitałowej LOTOS.
Obecne koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 6 obszarów o łącznej powierzchni ponad 6 tys. km kw. położonych we wschodniej części obszaru morskiego RP. Spółka LOTOS Petrobaltic oraz jej spółki zależne i współzależne mają też 4 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy naftowej B3. Złoże B8 jest w fazie zagospodarowania, a gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do eksploatacji.
W roku 2013 r. LOTOS Petrobaltic podpisał z PGNiG porozumienie o współpracy w działalności poszukiwawczej na koncesji Górowo Iławeckie w północno-wschodniej części Polski, a także umowę o wspólnych operacjach w rejonie koncesji Kamień Pomorski w północno-zachodniej części Polski. Obie spółki przyjęły wspólny program realizacji prac poszukiwawczych na tych obszarach.
W sumie Lotos Petrobaltic i jego spółki zależne wydobywają dziś średnio ok. 30 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej/dziennie). W skali całego roku daje to ok. 1,5 mln ton węglowodorów, tj. ropy naftowej i gazu ziemnego. Wielkości te przekraczają przyjęty dla segmentu wydobywczego cel strategiczny, który do końca 2015 r. miał wynieść 1,2 mln t węglowodorów. 
Jubileusz 25-lecia Petrobalticu połączony jest z obchodami dorocznego święta górników – Barbórki. Rozpoczęły się one już w czwartek 3 grudnia uroczystą akademią, podczas której zasłużonym pracownikom przyznane zostały odznaczenia, a następnie wszyscy wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w karczmie piwnej na tradycyjnym combrze. W niedzielę przewidziano uroczystą Mszę św. w intencji morskich górników.
Petrobaltic_platf w morzu
Petrobalt_statek_pomocniczy
Platforma_Petrob_w_morzu_1