WARSZAWA: 18:47 | LONDYN 16:47 | NEW YORK 11:47 | TOKIO 01:47

3 Flotylla Okrętów: Wizyta przewodniczącej Rady do Spraw Kobiet

Dodano: 26 kw. 2017, 20:49

26 kwietnia, w Klubie 3. Flotylli Okrętów odbyło się niecodzienne spotkanie środowiskowe. O problemach służby kobiet w zawodowej armii z marynarzami-kobietami rozmawiała ppłk Beata Targońska – przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet w RON.
Wizytę w Gdyńskiej Flotylli, ppłk Beata Targońska, rozpoczęła od rozmowy z dowódcą 3. Flotylli Okrętów kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim. Następnie, przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet przeprowadziła spotkanie środowiskowe z kobietami w marynarskich mundurach, na którym przedstawiła zadania i zakres działalności Rady, uwarunkowania prawne i dalsze perspektywy służby wojskowej kobiet. Zapewniła, że Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Obrony Narodowej, ma za zadanie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kobiet w mundurach, m in. poprzez zmianę dotychczas obowiązujących przepisów ustawy pragmatycznej, umożliwiających godzenie zawodu marynarza z życiem rodzinnym. W trakcie rozmowy z kobietami-marynarzami, ppłk Targońska przedstawiła proponowane zmiany w przepisach prawnych odnoszące się do służby kobiet – żołnierzy, nad których zmianą Rada aktualnie pracuje. Poruszyła także zagadnienia relacji w środowisku pracy, trudności godzenia służby wojskowej z macierzyństwem oraz praw przysługujących żołnierzom zawodowym – zarówno kobietom jak i mężczyznom. Przewodnicząca Rady zwróciła także uwagę na znaczenie dyscypliny wśród żołnierzy obojga płci, wysłuchała również opinii kobiet dotyczących proponowanych rozwiązań. W spotkaniu środowiskowym wzięły udział kobiety-marynarze z wszystkich jednostek bezpośrednio podległych dowódcy 3. Flotylli Okrętów, Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego oraz 6. Ośrodka Radioelektronicznego. Wizytę w 3. Flotylli Okrętów zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie przy fregacie rakietowej ORP „Pułaski”.
W strukturach 3. Flotylli Okrętów służą obecnie 222 kobiety w marynarskich mundurach, co stanowi ponad 7% wszystkich marynarzy Flotylli. Z tej liczby 69 pań służy w korpusie oficerskim, 21 w korpusie podoficerskim a 132 w korpusie szeregowych zawodowych.
Do zawodowej służby wojskowej pierwsze kobiety trafiły w 1988 roku, pełniąc służbę w korpusie medycznym. Od 1999 roku zaczęto przyjmować je do szkół wojskowych, w tym samym roku powstała też Rada do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych, zajmująca się problemami pań w służbie. Cztery lata później udostępniono kobietom korpus szeregowych zawodowych, ale na pierwsze szeregowe trzeba było poczekać dwa lata. W 2007 roku dwie pierwsze kobiety zaczęły służyć na okrętach podwodnych, a dwa lata później w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych mianowano na stopień oficerski rekordową liczbę – 135 absolwentek.
Rada do Spraw Kobiet została utworzona decyzją Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w Resorcie Obrony Narodowej. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w kwestiach wojskowej służby kobiet. W skład Rady wchodzą żołnierze – kobiety wyłaniane w ramach zebrań wyborczych z wszystkich struktur Resortu Obrony Narodowej. Rada reprezentuje przedstawicielki żołnierzy-kobiet wszystkich korpusów i specjalności. Od 1 stycznia 2017 roku przewodniczącą Rady do Spraw Kobiet w Resorcie Obrony Narodowej jest ppłk Beata Targońska.3 Flotylla Okrętów

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-22

1 EUR - 4,3199 1 USD - 3,9804
1 CHF - 4,5379 1 GBP - 5,0454

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin