WARSZAWA: 13:55 | LONDYN 11:55 | NEW YORK 06:55 | TOKIO 20:55

Agility i Maersk wspólnie ograniczą emisję CO2

Dodano: 27 paź 2016, 9:31

Agility- globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, przystąpił do proekologicznej inicjatywy Carbon Pact Challenge, realizowanej przez Maersk Line, największego na świecie armatora kontenerowego. Podpisane porozumienie przewiduje do 2020 roku ograniczenie emisji CO2 o 15 proc. dla każdego przetransportowanego kontenera, zawierającego przesyłki Agility.
Projekt ten polega na poszukiwaniu przez partnerów Carbon Pact Challenge różnych rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie emisji CO2 w czasie transportu morskiego, m.in. przez zmniejszenie zużycia paliwa statkowego oraz optymalizację tras i sieci połączeń. Wskaźniki emisji CO2 mają być też uwzględniane w wydawanych regularnie raportach biznesowych oraz przy zakupie usług z zakresu transportu morskiego.
„Firmy odpowiedzialne społecznie poszukują innowacyjnych i ekonomicznie opłacalnych sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne” powiedział Cas Pouderoyen, Agility Senior Vice President, odpowiedzialny za globalne usługi frachtu morskiego. „Maersk jest jednym z naszych najbardziej kreatywnych i zaangażowanych partnerów, wprowadzających tego typu rozwiązania. Jestem przekonany, że udział w projekcie Carbon Pact Challenge przyniesie liczne korzyści, zarówno klientom Agility, jak i całej planecie.”
Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej, transport morski odpowiada za 10 proc. światowej emisji CO2 związanej z transportem. Najważniejszymi źródłami emisji CO2 pozostają transport drogowy (73 proc.) oraz lotniczy (12 proc.).
Carbon Pact Challenge to kolejna wspólna inicjatywa, realizowana przez obie firmy na rzecz ochrony środowiska. Agility i Maersk są również członkami Clean Cargo Working Group, międzynarodowej koalicji operatorów logistycznych, armatorów oraz firm handlowych, zaangażowanych w działania na rzecz zmniejszenia wpływu morskiego transportu kontenerowego na środowisko naturalne.
„Transport morski jest jednym z kluczowych obszarów działalności Agility. Globalnie obsługujemy ponad 500 tys. TEU rocznie. Dla nas i naszych klientów kwestie związane z ochroną środowiska odgrywają duże znaczenie. Dlatego cieszymy się, że przystąpiliśmy do tak ważnej inicjatywy, jaką jest Carbon Pact Challenge” powiedziała Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Logistics w Polsce.

Agility na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i ochrony środowiska naturalnego są wpisane w strategię społecznej odpowiedzialności Agility. Od 2010 roku, w ramach globalnych łańcuchów dostaw, Agility zmniejszyło emisję CO2 o 10 proc. W firmie duży nacisk kładziony jest na stosowanie rozwiązań proekologicznych w magazynach i innych obiektach oraz zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i odpadów opakowaniowych, uzyskiwanych podczas działalności operacyjnej. Wszystkie działania są na bieżąco monitorowane, wdrażane są wewnętrzne systemy raportowania emisji CO2, a klienci otrzymują bezpłatne raporty z tego zakresu. Szczegółowe informacje na temat działań Agility na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i ochrony środowiska zamieszczane są w raportach społecznych „Deepening Impact”.

Agility na świecie

Agility utrzymuje efektywne łańcuchy dostaw w najbardziej wymagających rejonach na całym świecie, oferując swoim klientom obsługę na najwyższym poziomie i zindywidualizowane rozwiązania, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Agility to jeden z czołowych światowych dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Jest spółką giełdową o przychodach przekraczających 4,8 miliarda dolarów, zatrudniającą ponad 20 000 pracowników w 500 oddziałach w 100 krajach. Najważniejsza jednostka biznesowa firmy, Agility Global Integrated Logistics (GIL), oferuje zintegrowane rozwiązania logistyczne, które pozwalają spełniać zróżnicowane potrzeby i wymagania klientów. Obejmują one spedycję lotniczą, morską i drogową, usługi magazynowe, dystrybucję, a także obsługę specjalistycznych projektów logistycznych, targów oraz innych wydarzeń. Z kolei, działająca w ramach Agility, grupa Infrastructure zajmuje się zarządzaniem obiektami przemysłowymi, a także oferuje usługi wsparcia logistycznego, takie jak doradztwo i wsparcie celne, zarządzanie odpadami, obsługa lotniskowa, wsparcie dla rządów i ministerstw obrony, zarządzanie na odległość oraz systemy podtrzymywania życia.
agility-joins-maersk-line-carbon-pact-initiative-to-cut-co2-emissions-1_595_314
Fot. Maersk