WARSZAWA: 12:16 | LONDYN 10:16 | NEW YORK 05:16 | TOKIO 19:16

Akademia Morska w Szczecinie i PKN ORLEN będą współpracować w rozwijaniu potencjału energetyki wiatrowej

Dodano: 31 mar 2021, 10:47

Akademia Morska w Szczecinie oficjalnie przystępuje do współpracy z PKN ORLEN. Efektem współpracy ma być między innymi uruchomienie w roku akademickim 2021/22 nowego kierunku studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym: Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe.
Morska energetyka wiatrowa to obecnie bardzo silnie rozwijający się sektor energii odnawialnej. Akademia Morska w Szczecinie, podążając za współczesnymi trendami rozwojowymi realizuje badania i wdrożenia, prowadzi działania zmierzające do popularyzacji tematyki wśród kandydatów na studia, studentów, naukowców oraz przedstawicieli biznesu. Od tej pory tę misję uczelnia będzie prowadzić w oparciu o współpracę z PKN ORLEN.
Wspólne inicjatywy badawcze i naukowe, szkolenia i dydaktyka, konferencje i seminaria naukowe, promocja morskiej energetyki wiatrowej wśród społeczeństwa – to podstawowe założenia partnerstwa na rzecz rozwoju odnawialnej energii, możliwej do pozyskiwania w oparciu o naturalne źródła dostępne na Bałtyku. To ogromna szansa dla naukowców i studentów. Wymiana myśli i doświadczeń, wspólne badania, wsparcie w przygotowaniu prac dyplomowych – na rozmaitych poziomach działalności AMS, to wszystko wynikać będzie ze współpracy uczelni ze specjalistami z PKN ORLEN.
AMS w ostatnim czasie, podążając za międzynarodowymi trendami, podjęła już pierwsze kroki w upowszechnianiu tematyki morskiej energetyki wiatrowej.
Dotychczas podjęte kompleksowe działania pozwoliły na opracowanie koncepcji kształcenia na kierunku studiów pierwszego stopnia, który od roku akademickiego 2021/22 zostanie uruchomiony na Wydziale Mechanicznym naszej uczelni: Inżynieria Przemysłowa i Morskie Elektrownie Wiatrowe (specjalność: eksploatacja siłowni wiatrowych).

Uczelnia oferuje 3,5-roczne studia inżynierskie – stacjonarne i niestacjonarne. Ogólnoakademicki profil studiów zapewni uzyskanie kompetencji niezbędnych w przebiegu kariery zawodowej w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną, mechatroniką, diagnostyką i eksploatacją maszyn.
– Rozwój technologii związanych z energetyką odnawialną, eksploatacją i serwisowaniem systemów przemysłowych oraz szeroko rozumianą morską energetyką wiatrową, zapewni miejsca pracy dla naszych absolwentów w tych sektorach gospodarki – zapewnia autor programu prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS. – Już dzisiaj na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów: wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługi urządzeń i systemów przemysłowych, szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych. Jest to w tej chwili bardzo nienasycony rynek pracy, w czym upatrujemy szansę rozwoju szkoleń i kształcenia na nowym kierunku – dodaje prof. Bejger.
W ramach popularyzowania postaw proekologicznych, chcąc promować zieloną energię, Akademia Morska zorganizowała w roku 2020 pierwszy konkurs MEWy. Akademia Morska w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej wspólnie zaprosiły uczniów, studentów i doktorantów do udziału w wizjonerskim konkursie: „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych”. Ambicją organizatorów jest, aby konkurs odbywał się cyklicznie.
To wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, a jego celem jest pobudzenie wyobraźni w oparciu o wiedzę i pomysłowość, a w efekcie zaprezentowanie nawet najbardziej futurystycznych rozwiązań w wykorzystywaniu technologii i pozyskiwaniu energii z morskich farm wiatrowych.
Są to działania, które pozwolą na współpracę z PKN ORLEN na partnerskich zasadach, aby wspólnie zwrócić oczy całej Polski w kierunku Bałtyku, z którego może płynąć do nas energia z ekologicznych, odnawialnych źródeł. Przyszłość potrzebuje specjalistycznych rozwiązań, które naukowcy, studenci i praktycy biznesu mogą i powinni wypracować wspólnie.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin