WARSZAWA: 21:35 | LONDYN 19:35 | NEW YORK 14:35 | TOKIO 04:35

Akademia Morska w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką w Warnie

Dodano: 16 kw. 2015, 17:07

Profil kształcenia inżynierów na bułgarskiej uczelni pozwoli na podjęcie wspólnych działań zarówno wśród pracowników naukowych, jak i studentów.
Politechnika w Warnie już od pewnego czasu planowała nawiązanie współpracy z naszą uczelnią. W ubiegłym roku pracownicy Wydziału Mechanicznego odbyli tam kilkutygodniowy staż.
Podpisane 16 kwietnia br. porozumienie zakłada podjęcie i wspieranie wymiany edukacyjnej, naukowej i technicznej. Uczelnie mają w planach wymianę studentów (np. w ramach programu Erasmus+), a także wykładowców i naukowców (celem odbycia staży czy prowadzenia zajęć) oraz współpracę w zakresie opracowywania wspólnych projektów naukowo-badawczych w dziedzinie mechatroniki. Powołane zostaną także grupy robocze w dziedzinie projektowania i budowy statku szkoleniowego.
W przyszłości możliwy będzie także udział wiodących specjalistów akademickich przy obronach prac doktorskich, a także opracowanie zakresu wspólnych zajęcia dydaktycznych studiów I, II i III stopnia oraz stworzenie procedur prowadzenia studiów II stopnia
z wydawaniem podwójnych dyplomów.
Umowę podpisali rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz rektor Politechniki w Warnie prof. Owid Farchi.
Podczas pobytu w Akademii Morskiej goście z Warny zwiedzili laboratoria Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego.
IMG_7720