WARSZAWA: 09:47 | LONDYN 07:47 | NEW YORK 02:47 | TOKIO 16:47

Ambasador Królestwa Danii z wizytą w resorcie gospodarki morskiej

Dodano: 03 lip 2017, 20:05

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkała się z Ole Egberg Mikkelsenem, ambasadorem Królestwa Danii w Polsce.
Na początku spotkania przywołano cele i priorytety, dla których utworzono resort gospodarki morskiej. Wiceminister omówiła zakres kompetencji naszej instytucji, następnie przedstawiła flagowe projekty MGMiŻŚ i dotychczasowe osiągnięcia w ich realizacji tj. projekt Zielona Stocznia (green shipyard), rozwój dróg śródlądowych, ratyfikacja Konwencji AGN, promocja polskich portów oraz ochrona środowiska morskiego, zrównoważone zarządzenie rybołówstwem, rozwój branży rybnej i promocja edukacji morskiej i śródlądowej, w tym także szkół średnich.
Ole Egberg Mikkelsen wyraził radość ze spotkania oraz wymienił obszary potencjalnej współpracy Polski i Danii. Poruszył tematykę przetwórstwa rybnego -w Polsce działają dwa duńskie przedsiębiorstwa na tym rynku. Poruszył temat zatrudnienia na duńskich statkach, gdzie pracuje wielu Polaków. Jako przykład wspólnych doświadczeń podał społeczne skutki zamykania stoczni, z którymi oba kraje miały do czynienia.
Ważnym obszarem porozumienia jest również rybołówstwo. Oba kraje aktywnie uczestniczą w pracach grupy BALTFISH (The Baltic Sea Fisheries Forum), której od 1 lipca przewodzi Dania.
Przedstawiciele obu stron zgodnie stwierdzili, że w branży morskiej jest wiele obszarów do rozwijania polsko-duńskiej współpracy.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ