WARSZAWA: 05:09 | LONDYN 03:09 | NEW YORK 22:09 | TOKIO 12:09

ARP przejmie 50 procent udziałów w GSG Towers za długi Stoczni Gdańsk

Dodano: 02 mar 2015, 7:35

Jak informuje portal gospodarkamorska.pl Agencja Rozwoju Przemysłu w wyniku konwersji wierzytelności wobec Stoczni Gdańsk i GSG  stanie się 50% udziałowcem GSG Towers. Konwersja odbędzie się w dwóch etapach. ARP wspólnie ze spółką Gdańsk Shipyard Group będzie sprawowała wspólną kontrolę nad GSG Towers – informuje dziś portal gospodarka morska.pl
Chodzi o kwotę 103 mln złotych. Zamiast odzyskania wierzytelności od GSG (główny udziałowiec Stoczni Gdańsk), ARP przejmie udziały w spółce córce GSG – GSG Towers.
ARP złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zamiarze koncentracji polegającej na przejęciu udziałów w GSG Towers sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest obecnie Gdańsk Shipyard Group sp. z o.o.
GSG Towers prowadzi działalność w zakresie produkcji wież do elektrowni wiatrowych oraz produkcji konstrukcji stalowych.
Zgłoszenie zamiaru koncentracji jest konsekwencją podpisanej przez ARP w styczniu br. Ramowej Umowy Inwestycyjnej ze spółkami: Gdańsk Shipyard Group, GSG Towers oraz Stocznią Gdańsk. Umowa dotyczyła m.in. restrukturyzacji finansowej spółek z grupy Gdańsk Shipyard Group.
Wniosek złożony przez ARP do UOKiK wynika z  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którą wymagana jest zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację w przypadku gdy łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 2014 roku przekroczył na terenie Polski równowartość 50.000.000 EUR.
Portal donosi też, że uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację jest jednym z szeregu warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej. Od ich  spełnienia uzależnione jest wejście ARP do GSG Towers.