WARSZAWA: 22:15 | LONDYN 20:15 | NEW YORK 15:15 | TOKIO 05:15

Audyt polskiej administracji morskiej dotyczący wymagań w zakresie minimalnego wyszkolenia marynarzy

Dodano: 04 kw. 2015, 1:06

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) przeprowadziła w Polsce audyt dotyczący wdrożenia wymagań w zakresie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Audyt obejmował system szkolenia i wydawania dokumentów marynarzy. Raport z audytu zostanie opracowany i przekazany polskiej administracji.

Audyt obejmował:

akty prawne wdrażające postanowienia Konwencji STCW i Dyrektywy 2008/106/WE,
wydawanie i weryfikowanie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy,
proces przeprowadzania audytów w zakresie uznawania morskich jednostek edukacyjnych,
prowadzone szkolenia kwalifikacyjne marynarzy,
przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla marynarzy,
środki zapobiegawcze dotyczące fałszowania dokumentów kwalifikacyjnych.

Decyzją Dyrektora Zarządzającego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) nr 2015/008 zgodnie z Dyrektywą 2008/106/WE audyt przeprowadzono w dniach 18-31 marca 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi), Urzędzie Morskim w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, Szkole Morskiej w Gdyni i Ośrodku Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Gdyni.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) udziela państwom członkowskim i Komisji Europejskiej pomocy technicznej oraz wsparcia podczas opracowywania i wprowadzania w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu i zanieczyszczeń spowodowanych przez statki.
ministerstwo_logo