WARSZAWA: 13:45 | LONDYN 11:45 | NEW YORK 06:45 | TOKIO 20:45

Autostrada morska Świnoujście-Trelleborg

Dodano: 06 cze 2016, 8:17

30 maja br. w Warszawie, została podpisana umowa, która umożliwi przekazanie beneficjentowi ZMPSiŚ S.A. dofinansowania przyznanego mu przez KE w ramach programu CEF (Łącząc Europę) na realizację projektu „autostrady morskiej” Świnoujście – Trelleborg. W imieniu Zarządu umowę podpisali prezes-Dariusz Słaboszewski oraz wiceprezes – Kazimierz Drzaga.
Świnoujście-Trelleborg jedno z najważniejszych połączeń na Bałtyku
W 2014 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania z funduszy TEN-T projektowi „autostrady morskiej” realizowanemu przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Terminal Promowy Świnoujście, Zarząd Portu Trelleborg oraz Trafikverket. Projekt noszący nazwę „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg-Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” jest obecnie kontynuowany przez kolejny projekt „autostrady morskiej”.
Tym razem partnerzy ZMPSiŚ S.A., Zarząd Portu Trelleborg oraz Gmina Trelleborg, w ramach programu CEF realizują projekt o nazwie „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o podniesienie jakości infrastruktury portowej, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Realizacja obu projektów umacnia status połączenia promowego Świnoujście-Trelleborg jako „Autostrady Morskiej”.
Oba projekty „autostrady morskiej” stanowią element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową. Efektami ich realizacji po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz przygotowanie do świadczenia nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w 2020 r. Docelowo do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie.
Pierwsza polska inwestycja z budżetu CEF na lata 2014 – 2020
Pod koniec ub. roku Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (pierwszym polskim beneficjentem nowego programu) oraz partnerami szwedzkimi umowę w sprawie przyznania pomocy finansowej (Grant Agreement) na realizację projektu pn. „Zrównoważone usługi morsko-lądowe Szwecja-Polska Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o podniesienie jakości infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Całkowita wartość umowy wynosi 29 812 872 Euro, z czego jej polska część wynosi 22 437 167 Euro. W ramach tego projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r.
Działania w Świnoujściu
Polska część projektu obejmuje przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Połączone i przebudowane zostaną stanowiska promowe nr 5 i 6. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. W ramach inwestycji powstaną trzy nowe place postojowe, które zostaną połączone estakadą, stanowiącą nowy drugi wjazd na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.
Działania w Trelleborgu
Równolegle partnerzy szwedzcy będą prowadzić prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilanie promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.
Lepsza integracja korytarzy transportowych
Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Terminalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, który zakłada lepszą integrację zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.
Obecnie w zespole portów Szczecin-Świnoujście blisko połowę stanowią przeładunki z wykorzystaniem transportu intermodalnego. W minionych latach na terenach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA gruntownie zmodernizowano trasy kolejowe. W efekcie spełniają one parametry wymagane dla tras międzynarodowych magistrali kolejowych. Na najbliższe lata Spółka obrała kurs na dalszy rozwój transportu intermodalnego. Realizacji tego służyć ma właśnie modernizacja Terminala Promowego w Świnoujściu. Stawiamy na kolej, która obok transportu morskiego i śródlądowego stanowi najbardziej ekologiczny środek transportu. Działanie to jest spójne z priorytetami Unii Europejskiej, która kładzie duży nacisk na usprawnienie połączeń w ramach korytarzy transportowych z wykorzystaniem przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Zarząd Portu liczy na wzrost masy towarowej, która przechodzić będzie z wykorzystaniem korytarza Bałtyk-Adriatyk przez port w Świnoujściu. Obecnie dynamika wzrostu obrotów towarowych w Terminalu Promowym w Świnoujściu wynosi w każdym roku ok. 10 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska ZMPSiŚ S.A.)
pl_cef__
umowa_31052016_1