WARSZAWA: 11:55 | LONDYN 09:55 | NEW YORK 04:55 | TOKIO 18:55

Będą nowe tereny inwestycje w porcie Szczecin

Dodano: 15 cze 2022, 13:27

W porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie, a istniejące Czeskie i Słowackie przechodzą gruntowną modernizację. Poszerzany jest także sam Kanał Dębicki. Wszystko to w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Celem tych działań jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Port Szczecin

Prace idą pełną parą

Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane metalowe pale wzmacniające to nabrzeże. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału, gdzie rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu o długości 300 metrów. Powstaje też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia kanału Dębickiego do 12,5 metra. Na tym polu zostanie odłożone ok. 1.000.000 metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie już się rozpoczęły. Aby transportować urobek na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy. Nabrzeża w kanale Dębickim mają być gotowe jeszcze w tym roku. W Kanale Dębickim powstaną dwa nowe Nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów.

Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

To będzie zrobione

W ramach inwestycji przebudowanych będzie blisko 1000 metrów nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m.
Na wyspie Ostrów Grabowski wykonawca wybuduje także ponad 1080 metrów zupełnie nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego. W ramach projektu Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 m (obecnie 120 m) oraz pogłębiony do 12,5 m. Z kolei tzw. materac betonowy umocnieni dno Kanału w rejonie nabrzeża Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego i zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński wykonane zostanie pole odkładu urobku. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m3.
Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to prawie 453 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 226 mln zł. Inwestorem projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, wykonawcą sopocka firma NDI, a nadzór nad projektem pełni SWECO.

Ciekawostki

Łączna długość ścianek szczelnych – 40 km.

Łączna długość rur stalowych – 20 km.

Ilość urobku wydobywana z dna Kanału Dębickiego wypełniła by cztery razy nowobudowany Stadion Pogoni w Szczecinie lub półtora razy Stadion Narodowy.

Zbrojenie (pręty żebrowane i proste), ilość ton zbrojenia (1600 ton) równa jest wadze 73 transporterów opancerzonych Rosomak.

Beton konstrukcyjny, projektowana ilość m3 betonu pozwoliła by na zabudowanie Jasnych Błoni w Szczecinie warstwą o grubości 0,30 m betonu.

Aktualny stan zaawansowania projektu

Postęp rzeczowy: 41 proc.
Trwają prace obejmujące:
• Nabrzeże Czeskie I etap ok 316 m,
• Nabrzeże Norweskie,
• Nabrzeże Duńskie,
• Roboty czerpalne,
• Budowa pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim.
Postęp finansowy Projektu: 28 proc.

Port szuka inwestorów

Powstały w wyniku inwestycji nowy teren inwestycyjny to blisko 44,6 ha powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowobudowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego. Planuje się, że będą one dostępne dla inwestorów od 2023. Zainteresowani nowymi terenami inwestycyjnymi w porcie Szczecin, poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.port.szczecin.pl mogą zgłosić się do ZMPSiŚ.

Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin