WARSZAWA: 17:30 | LONDYN 15:30 | NEW YORK 10:30 | TOKIO 00:30

Będzie bezpieczniej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 27 lis 2015, 9:40

Porty w Szczecinie i Świnoujściu zwiększają bezpieczeństwo i ochronę wód portowych. W tym celu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA realizuje projekt pn. „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA”.
W ramach tego przedsięwzięcia Spółka zakupi nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz ratowniczy. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników portów w Szczecinie i Świnoujściu – zarówno ludzi, jak i jednostek pływających. Zapewniona zostanie także lepsza ochrona wód portowych przed zanieczyszczeniami.
Wśród zakupionego sprzętu pomiarowego i ratowniczego znajdą się: statek pożarniczy, samochód dowodzenia i łączności, dwa samochody ratowniczo-gaśnicze oraz mobilny zestaw na przyczepie z separatorem substancji ropopochodnych, motorówka hydrograficzno-inspekcyjna, ratownicza łódź hybrydowa typu RIB z żurawikiem, a także sprzęt pomiarowy do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych i zapora przeciwrozlewowa.
Z punktu widzenia prognoz dotyczących rosnącego ruchu statków na Morzu Bałtyckim, a także uwzględniając inwestycje infrastrukturalne prowadzone w portach w Szczecinie i Świnoujściu, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających i ochrona środowiska staje się strategicznym przedsięwzięciem. Zakup nowego sprzętu oznacza znaczne unowocześnienie już posiadanego przez ZMPSiŚ SA wyposażenia. Ze względu na lepsze parametry techniczne, nowy sprzęt ratowniczy pozwoli na szybsze podjęcie akcji ratunkowych na terenie portów. Podobnie zaawansowane technologie sprzętu związanego z ochroną wód zapewnią szybką i skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń. Natomiast zakup nowej jednostki hydrograficzno-inspekcyjnej pozwoli na prowadzenie badań i pomiarów hydrograficznych niezbędnych dla utrzymania odpowiednich parametrów żeglugowych, co zapewni bezpieczną żeglugę jednostek pływających w akwenach portowych. To z kolei wpłynie na poprawę konkurencyjności portów.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu, jakie otrzyma Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA z funduszy unijnych. Środki finansowe pochodzić będą z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,3 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać ZMPSiŚ SA, to 34 mln zł. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2015 i potrwa do końca bieżącego roku.
logo65