WARSZAWA: 16:56 | LONDYN 14:56 | NEW YORK 09:56 | TOKIO 23:56

Bezpieczne cumowanie w portach morskich – Jest licencja na stosowanie systemu pilotowo-dokującego

Dodano: 23 cze 2015, 14:01

System Pilotowo-Dokujący PNDS opracowany przez naukowców Akademii Morskiej
w Szczecinie pozwala na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Teraz system będzie wdrażany w europejskich portach morskich.
Na tle rozwiązań konkurencyjnych PNDS jest zdecydowanie najbardziej precyzyjnym urządzeniem, gdzie błąd pomiaru jest stale taki sam. Alternatywne rozwiązania nie gwarantują dobrej stabilności działania. Zastosowanie systemu PNDS jest szczególnie istotne podczas ostatniej fazy cumowania statków do nabrzeża. Duża masa zbiornikowców czy promów powoduje, że w razie błędnie przeprowadzonego manewru może dojść do uszkodzenia statku czy nabrzeża. Ponadto, transport ciekłego gazu ziemnego (LNG) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pożaru bądź eksplozji.
Projekt „Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich” jest skierowany do polskich producentów urządzeń elektroniki morskiej.
Z systemu korzystać mogą piloci i kapitanowie jednostek, właściciele i zarządzający nabrzeżami oraz organizacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w portach.
20 czerwca br. pomiędzy Autocomp Management sp. z o.o. a Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o. podpisano umowę na udzielenia firmie Autocomp trzech licencji, umożliwiających zastosowanie systemu PNDS m.in. w portach morskich. Firma Autocomp Management zamierza wdrażać system w europejskich portach. Od początku tego roku system był testowany w porcie Koper w Słowenii.
Istotą projektu była budowa systemu pilotowo-dokującego PNDS (ang. Pilot Navigation and Docking System) dla statków (wszystkich, nie tylko zbiornikowców LNG) manewrujących
w portach morskich. Głównym rezultatem jest zwiększenie bezpieczeństwa cumowania statków poprzez budowę systemu wspomagającego cumowanie dużych jednostek, który ma za zadanie dostarczanie dokładnych (do 2 cm!) informacji o położeniu statku i jego prędkości. System PNDS funkcjonuje w architekturze rozproszonej (czujniki laserowe
i radarowe są zdecentralizowane, i posiadają własne moduły komunikacji). Informacja
o parametrach ruchu jednostki jest przesyłana na statek bezprzewodowo. System współpracuje z typowymi urządzeniami przenośnymi takimi jak np. telefony komórkowe czy też inne urządzenia jak zbudowany wcześniej PNS (ang. Pilot Navigation System). Weryfikacji działania systemu PNDS dokonano poprzez budowę funkcjonalnego prototypu.

Konieczność budowy systemu PNDS to wynik intensywnie rozwijającej się żeglugi promowej oraz budowy nowych stanowisk cumowniczych dla coraz większych statków. Obecnie używane systemy nie gwarantują dostatecznej dokładności i niezawodności w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dokładność ich jest często niewystarczająca do wspomagania cumowania jednostek w bezpośrednim rejonie nabrzeża.

——————————————————————–
Projekt „Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich” autorstwa dr. hab. inż. st. of. Lucjana Gucmy i dr. inż. Macieja Gucmy realizowany był przez Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2011.

W 2011 r. zdobył Złoty Medal na 60. Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik – INNOVA 2011 w Brukseli. Zaprezentowano tam kilkaset wynalazków z ponad 20 krajów świata.
amszczecin_logo