WARSZAWA: 14:53 | LONDYN 12:53 | NEW YORK 07:53 | TOKIO 21:53

Bydgoszcz stała się stolicą drogi wodnej Wisły

Dodano: 30 sty 2018, 6:33

– Bydgoszcz jest kluczowym miejscem, jeśli chodzi o wiślaną drogę wodną oraz międzynarodową drogę wodną E70 – podkreślił Mister Grzegorz Witkowski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z wojewodą kujawsko-pomorskim poinformowali o lokalizacji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, który będzie odpowiedzialny za wszystkie inwestycje na rzece Wiśle.
Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski był gościem na spotkaniu zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Regionu Dolnej Wisły. Razem z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem poinformowali o nowych regionalnych instytucjach zarządzających rzekami, które swoje siedziby będą miały w Bydgoszczy.
Chodzi o Urząd Żeglugi Śródlądowej, który będzie się zajmował Wisłą na całym jej odcinku oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Zarząd Zlewni Noteci. Uczestnicy spotkania mówili także o budowie II stopnia wodnego w Siarzewie. W posiedzeniu zespołu uczestniczyli także posłowie Tomasz Latos i Łukasz Schreiber oraz europoseł Kosma Złotowski.
O założeniach żeglugi śródlądowej mówił wiceminister Grzegorz Witkowski. – Tak jak Wrocław jest stolicą Odrzańskiej Drogi Wodnej, tak Bydgoszcz jest kluczowym miejscem, jeśli chodzi o wiślaną drogę wodną oraz międzynarodową drogę wodną E70 – zaznaczył.
– Ratyfikowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w zeszłym roku w marcu porozumienie AGN o międzynarodowych drogach wodnych o znaczeniu transportowym, nakłada na polski rząd obowiązek trzeciej klasy żeglowności dla Odry i Wisły oraz właśnie tej drogi E70, która krzyżuje się w Bydgoszczy. Nowe prawo wodne, które uchwalono w zeszłym roku nakłada na ministerstwo gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej nowe obowiązki i kompetencje. Budżet wód Polskich będzie skierowany nie tylko na gospodarowanie wodami i zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ale także na inwestycje, tak aby nowe przedsiębiorstwo Wody Polskie włączyć w strategię rządową, którą przyjęliśmy dwa lata temu – wyjaśniał podsekretarz stanu w MGMiŻŚ. Podkreślał także, że ta część Wisły, Noteci, z Brdą i zbiornikiem w Koronowie, są kluczowe jeśli chodzi o gospodarowanie wodami polskimi w tej części Polski, która jest narażona także na występowanie suszy.

– Można powiedzieć, że Bydgoszcz staje się stolicą dla drogi wodnej Wisły, to o co zabiegano od wielu lat, od początku kadencji obecnego rządu, staje się faktem i kolejne etapy tej inwestycji będziemy mogli realizować. W Bydgoszczy zlokalizowany będzie centralny urząd żeglugi dla Wisły, ważna instytucja odpowiedzialna za wszystkie inwestycje na rzece Wiśle od Gdańska do samego Krakowa – powiedział z kolei wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
– Bardzo oczekiwaną inwestycją, nie tylko pod kątem bezpieczeństwa powodziowego, ale pod kątem gospodarczym, jest także II stopień w Siarzewie. Prace będą mogły zostać zrealizowane dzięki porozumieniu trzech ministerstw – dodał wojewoda. Poinformował on także o umiejscowieniu w Bydgoszczy siedziby Zarządu Zlewni Noteci. Jest to nowa instytucja, która została wpisana do prawa wodnego. Zarówno Urząd Żeglugi Śródlądowej, jak też Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Zarząd Zlewni Noteci zostaną umiejscowione w dwóch budynkach po siedzibach NFZ-u, który przenosi się do nowych miejsc.
– Możemy obwieścić znakomitą wiadomość dla mieszkańców regionu, a zwłaszcza Bydgoszczy. To nie Gdańsk, to nie Kraków, nie stolica Warszawa czy inne miasta mniejsze będą stolicami, jeśli chodzi o żeglugę na Wiśle, ale właśnie Bydgoszcz – mówił poseł Tomasz Latos.
O znaczeniu umiejscowienia nowych instytucji w Bydgoszczy mówił też poseł Łukasz Schreiber. – Siła i pozycja Bydgoszczy wzrasta, co nie oznacza, że nie czekają nas wyzwania. To co najważniejsze zostało powiedziane – doszło do zmiany myślenia i działania rządu, jeśli chodzi o sprawy związane z żeglugą i z tego również bardzo się cieszę – zaznaczył parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik Prasowy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Prasowe MGMiŻŚ