WARSZAWA: 05:21 | LONDYN 03:21 | NEW YORK 22:21 | TOKIO 12:21

Ćwiczenia RENEGADE – KAPER

Dodano: 12 maj 2015, 9:06

Od wczoraj Morski Oddział Straży Granicznej uczestniczy w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym: RENEGADE – KAPER 15/I organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego celem jest sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza.
Pierwszą fazę ćwiczenia stanowią działania funkcjonariuszy MOSG ukierunkowane na rozpoznanie oraz weryfikację zagrożenia na jednym z obiektów infrastruktury morskiej i próba jego neutralizacji do wyczerpania możliwości przewidzianych w przepisach prawnych (art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich: „W celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków przewidzianych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Minister Obrony Narodowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie”.).
W morskim epizodzie realizowanym przez Straż Graniczną biorą udział funkcjonariusze MOSG z podległych jednostek organizacyjnych, w tym specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań, jednostki pływające i lotnictwo Straży Granicznej, wykorzystany zostanie również Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru.
W ćwiczenie zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP, jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja Państwowa, Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski oraz administracja rządowa.
fot. MOSG
Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-09-22

1 EUR - 4,6069 1 USD - 4,3269
1 CHF - 4,7752 1 GBP - 5,3020

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin