WARSZAWA: 14:01 | LONDYN 12:01 | NEW YORK 07:01 | TOKIO 21:01

Delegacja chińskiej administracji celnej z wizytą w Polsce

Dodano: 19 lut 2016, 9:47

W dniach 15-17 lutego z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele chińskiej administracji celnej. Goście odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Izby Celne w Białej Podlaskiej i w Gdyni. Celem wizyty było uzgodnienie projektu umowy o współpracy pomiędzy administracjami celnymi Polski i Chińskiej Republiki Ludowej, a także dalszy rozwój unijno-chińskiego projektu SSTL – co omawiano w ramach pobytu na granicy wschodniej i północnej.
Projekt SSTL dotyczy bezpiecznych szlaków handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego. Choć jest realizowany już od 2006 r., Polska bierze w nim udział od roku 2010. Jedynym polskim portem morskim uczestniczącym w tym przedsięwzięciu jest port w Gdańsku. W ostatnim czasie pilotażowo dołączył do niego tzw. suchy port w Małaszewiczach na granicy z Białorusią (woj. lubelskie).
Istotą SSTL jest wymiana informacji pomiędzy administracjami celnymi zaangażowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej a chińską administracją celną. Wymiana informacji odnośnie przeprowadzanych kontroli opartych na wspólnej analizie ryzyka ma na celu uniknięcie dublowania kontroli po obu stronach łańcucha dostaw. Wybór towarów wysokiego ryzyka odbywa się na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów ryzyka oraz metod współpracy. Wszystko to ma usprawnić i przyspieszyć transport towarów pomiędzy Chinami i Unią Europejską.
Obecnie realizowany jest plan rozszerzenia projektu SSTL o szlaki kolejowe z Chin do Polski i innych państw UE, poprzez Małaszewicze, Łódź i Warszawę. Inicjatywa ta wymaga m.in. koordynacji polityki dotyczącej przewozów kolejowych oraz doskonałej synchronizacji działań wielu podmiotów. O tym m.in. goście z Chin rozmawiali w poniedziałek 15 lutego w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami polskiej Służby Celnej.
Etapem wizyty delegacji chińskiej w Polsce, przewidzianym na 17 lutego, był pobyt w Gdańsku. W Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy”, który obsługuje towary przypływające transoceanicznymi kontenerowcami z dalekiego wschodu do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT), goście mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Służby Celnej w polskich portach morskich. W ciągu roku w DCT przeładowywanych jest około 2 mln TEU (jest to jednostka pojemności używana w odniesieniu do portów i statków, która jest równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp). W oparciu o System Koordynacji Kontroli „Porty 24h”, funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej są w stanie tak poprowadzić niezbędne formalności związane z odprawą towarów sprowadzanych drogą morską do Polski, aby mieściły się one w wymaganym reżimie czasowym. W trakcie dyskusji poruszone zostały także tematy kontroli towarów przechodzących przez polskie porty, zwłaszcza przy użyciu urządzeń skanujących oraz funkcjonowania w tym kontekście Wydziału Krajowe Centrum RTG w Izbie Celnej w Gdyni. Jest to jednostka centralna, która zapewnia kompleksowy nadzór nad efektywnością wykorzystania urządzeń RTG wykorzystywanych przez polską Służbę Celną.
Dzień wcześniej zagraniczni goście wizytowali Izbę Celną w Białej Podlaskiej, a konkretnie w Oddziale Celnym w Małaszewiczach. W ciągu roku przechodzi tędy około 5 mln ton towarów przywożonych na terytorium Unii Europejskiej. Przedstawiciele chińskiej administracji celnej zapoznali się z funkcjonowaniem Oddziału Celnego w Małaszewiczach, dostępną tam infrastrukturą oraz możliwościami tego tak zwanego suchego portu położonego na głównym szlaku kolejowym łączącym Europę z Azją. To tu znajduje się jedyny w tej części Polski wolny obszar celny (o powierzchni 166 ha).
Delegacji chińskiej przewodniczył Li Ming, Zastępca Dyrektora Generalnego Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Dyrekcji Generalnej Chińskiej Administracji Celnej (GACC – General Administration of China Customs).
article
a
Izba Celna w Gdyni