WARSZAWA: 19:15 | LONDYN 17:15 | NEW YORK 12:15 | TOKIO 02:15

Dni Skandynawskie w Szczecinie – „Nowoczesne porty morskie-duński model rozwoju”

Dodano: 20 kw. 2015, 10:13

W Szczecinie zakończyły się Dni Skandynawskie. Wśród wielu ciekawych wydarzeń znalazł się także panel biznesowy, a w nim część poświęcona portom morskim odbywająca się pod nazwą: „Nowoczesne porty morskie-duński model rozwoju”. Podczas panelu, przedstawiciele strony polskiej zaprezentowali strategię rozwoju dla naszych portów bałtyckich, inwestycje związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz sytuację portów morskich wschodniego i zachodniego wybrzeża.
O roli Urzędu Marszałkowskiego w kreowaniu wzajemnych kontaktów między przedstawicielami administracji i biznesem mówił Krzysztof Żarna z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Sytuację portów w Szczecinie i Świnoujściu przedstawił Witold Ratajczak z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
O rozwoju portu Esbjerg bardzo ciekawie mówił przedstawiciel Danii. Esbjerg jest doskonałym przykładem zmian, jakie dokonują się w portach wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej na świecie. Port Esbjerg powstał w 1868 roku w celu aktywizacji wymiany towarowej między Danią i Wielką Brytanią. Następnie przez wiele lat pełnił rolę portu rybackiego, ale w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy na wodach duńskich znaleziono znaczne złoża ropy naftowej, port po raz kolejny zmienił charakter, stając się ważnym ośrodkiem serwisowym dla przedsiębiorstw związanych z eksploatacją morskich złóż ropy i gazu. Kolejnym krokiem na drodze przeobrażeń była specjalizacja portu w obsłudze firm produkujących elementy do morskich elektrowni wiatrowych. Następnym obszarem działalności portu w Esbjerg jest obsługa transportu intermodalnego. Jak podkreślił przedstawiciel Danii: port zawsze starał się odpowiadać na oczekiwania klientów. Poszczególne formy aktywności, nie wynikały z założonego „sztywnego” planu, ale były rezultatem oczekiwań zgłaszanych przez przedsiębiorców. W ten sposób powstał port utworzony zgodnie z oczekiwaniami firm, które prowadzą w nim działalność.
W roku 2000 właścicielem portu stała się gmina Esbjerg. Jak podkreślono, środki finansowe wygenerowane przez działalność portową muszą być reinwestowane w porcie i nie mogą być przeznaczane na inne potrzeby gminy. Esbjerg jest największym duńskim portem obsługującym import samochodów.
Port w Esbjerg jest przykładem udanej transformacji z niewielkiego, lokalnego portu rybackiego do największego w Danii ośrodka obsługującego import samochodów, a także ważnego portu dla przedsiębiorstw z sektora wydobywczego oraz energetyki wiatrowej.
DSC06351
DSC06307
DSC06314