WARSZAWA: 18:17 | LONDYN 16:17 | NEW YORK 11:17 | TOKIO 01:17

Dobre półrocze w polskich portach morskich

Dodano: 25 lip 2017, 21:06

Wszystkie największe polskie porty morskie w pierwszym półroczu bieżącego roku obsłużyły więcej ładunków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie przeładowano 41,3 mln ton towarów. Jeśli dynamika wzrostu obrotów się utrzyma, to będzie to kolejny dobry rok dla polskich portów.

Bardzo dobre wyniki w Szczecinie i Świnoujściu

Ponad 12,5 mln ton towarów obsłużyły w okresie styczeń-czerwiec br. porty w Szczecinie i Świnoujściu, to o 7% więcej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku. Największe bo aż dwucyfrowe wzrosty notowały przeładunki rudy i ropy. Więcej było także kontenerów, drobnicy oraz towarów z grupy inne masowe. Mniej było węgla i zbóż.
W związku z większą produkcją stali w Polsce i Czechach wzrosły przeładunki rudy. Było jej o 43,8% więcej niż w roku 2016. Znakomity wynik osiągnęły także półroczne przeładunki ropy–wzrost aż o 89,8% tj.
Więcej o 2,7% obsłużono również drobnicy, której przeładowano 6 364,7 tys. ton. Kontenery półroczny wynik zamknęły wartością lepszą o 7,3 proc., tj. 42 925 TEU.
O 32,5% spadły przeładunki węgla. Spadły także o 15,8 % przeładunki zbóż. Jest to jednak spadek sezonowy. Druga połowa roku powinna przynieść wzrost w tej grupie towarowej.
Według prognoz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., druga połowa roku powinna przynieść dalsze wzrosty przeładunków. Spółka przewiduje, że ten rok zamknie wynikiem przekraczającym 25 mln ton obsłużonych towarów.
Bilans za ubiegły rok był bardzo dobry. Porty obsłużyły wówczas o 4,1% więcej ładunków niż w 2015 roku zamykając rok wartością przeładunków przekraczającą 24 mln ton. Wiele wskazuje na to, że w tym roku uda się poprawić ten wynik.

Świetne półrocze w Gdańsku

Pierwsze półrocze 2017 r. było dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk rekordowe pod względem przeładunków. Jednocześnie, w czerwcu br. gdański port osiągnął najwyższy wynik miesięczny w swojej historii, przeładowując ponad 3,6 mln ton towarów. Tak dobre wyniki są przede wszystkim zasługą wzrostu w przeładunkach paliw i drobnicy, w tym zwłaszcza kontenerów i ładunków ro-ro.
Podsumowanie pierwszego półrocza w Porcie Gdańsk daje powody do dalszych dobrych prognoz. Port zanotował najlepszy w swojej historii wynik pod względem przeładunków, wypracowując o kilka procent większą wartość niż w analogicznym okresie 2016 roku.
Łącznie w pierwszym półroczu br. Port Gdańsk przeładował ponad 18,5 mln ton. Dominującą grupą w strukturze przeładunków była drobnica (+10,5%). Zwiększył się wolumen ładunków kontenerowych, wyrobów z grupy stalowe, a także liczba przeładowanych samochodów.
-Pierwsze półrocze 2017 r. zamykamy z dużym zadowoleniem. Rekord zawdzięczamy głównie wysokiemu przeładunkowi kontenerów, drobnicy, paliw i przeładunkom na statkach typu ro-ro. Możemy mówić obecnie o wzroście 3,6 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku. Oznacza to, że nie tylko zrealizowaliśmy nasze założenia na 2017 rok, ale na niektórych poziomach je przekroczyliśmy. Ten trend utrzyma się do końca roku, a najprawdopodobniej również w następnych latach-mówi Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., Łukasz Greinke.
Port Gdańsk jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w Polsce. Jest jednym z najprężniej działających portów na Bałtyku.

Wzrosty także w Gdyni

Rok 2017 w Porcie Gdynia jest czasem rekordów przeładunkowych. W dalszym ciągu wzrasta wolumen ładunków w takich grupach jak drobnica, drewno oraz ropa i przetwory naftowe.
Ogółem w okresie od stycznia do końca czerwca bieżącego roku przeładowano w gdyńskim porcie 10,3 mln ton ładunków odnotowując 107,5% wskaźnik dynamiki przeładunków w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
Niezależnie od relokacji części ładunków skonteneryzowanych z gdyńskich terminali do DCT w Gdańsku, Port Gdynia utrzymuje wysoką konkurencyjność swoich usług. Wysoka dynamika przeładunków oraz duża różnorodność trafiających do portu ładunków wykazuje, że Gdynia to obecnie jeden najbardziej nowoczesnych portów uniwersalnych działających na Morzu Bałtyckim.

Tekst i fot. Wojciech Sobecki