WARSZAWA: 02:12 | LONDYN 00:12 | NEW YORK 19:12 | TOKIO 09:12

Dolna Wisła dla gospodarki

Dodano: 30 mar 2016, 19:50

Trzeba przywrócić dolną Wisłę polskiej gospodarce. W Tczewie powstać ma port rzeczny, jaki funkcjonował już w okresie międzywojennym, a obecnie jego budową zainteresowana jest firma PCC – jeden z liderów międzynarodowego transportu intermodalnego: kontenerowego i kolejowego – obecna także na polskim rynku, w tym również w portach morskich. Tu firma chciałaby połączyć koncepcję drogi kolejowej z drogą wodną. Problemem jest przywrócenie żeglowności Wisły na całej jej długości. Ale już wkrótce na odcinku z Tczewa do Torunia wyruszy pierwsza barka z kontenerami – takie zapewnienia padły na środowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, który po raz pierwszy w tej kadencji obradował poza murami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – w Tczewie. Głównym tematem sesji stanowiły potrzeby przywrócenia dolnej Wisły dla gospodarki. (ls)
Okazją do organizacji sesji w Tczewie jest ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Rok Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Władze województwa chcą, by mieszkańcy Pomorza identyfikowali się ze swym regionem, poznali i utożsamiali się z jego symbolami i osiągnięciami.  W bieżącym roku obchodzić będziemy szereg rocznic doniosłych wydarzeń historycznych, w tym 550. rocznicę II pokoju toruńskiego, w wyniku którego znaczna część obecnego województwa pomorskiego przyłączona została jako Prusy Królewskie do Polski. Rocznice te są okazją do zwrócenia uwagi na specyfikę dziejów naszego regionu.
– Chcemy zwrócić uwagę wszystkich Pomorzan na potrzebę ciągłego budowania i umacniania wspólnoty regionalnej, którą łączyłoby nie tylko zamieszkiwanie terytorium tej samej jednostki administracyjnej, ale także współpraca i współodpowiedzialność za Pomorze – mówi Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Ważnym punktem obrad było podpisanie w Tczewie deklaracji woli współpracy na rzecz rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego dolnej Wisły, którą podpisali: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
– Na obszarze obu województw kumuluje się większość problemów związanych z gospodarką wodną dolnej Wisły – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Jednocześnie odcinek ten posiada nieporównywalny do innych potencjał gospodarczy w postaci portów morskich, transportu śródlądowego (obecnie do rejonu Bydgoszczy – Solca Kujawskiego), korzystnych lokalizacji platform multimodalnych, hydroenergetyki, dużej retencji wody oraz turystyki i rekreacji. Potencjał ten wymaga podjęcia pilnych działań, dotyczących w pierwszej kolejności przygotowania ważnych dokumentów, regulujących gospodarkę wodną oraz programowych, projektowych i wreszcie realizacyjnych.
Współpraca ma dotyczyć realizacji zadań dotyczących m.in.: rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, dostępności wody i jej retencji, a także ochrony środowiska. Strony podejmować będą wszelkie starania na rzecz gospodarczego wykorzystania potencjału dolnej Wisły i przywrócenia możliwości transportowych na Wiśle od Gdańska do Warszawy, zarówno pod kątem potrzeb wodnej żeglugi śródlądowej, jak i turystycznej. Aby umożliwić wsparcie rozwoju regionu dolnej Wisły konieczne jest zbudowanie optymalnej infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i dynamiczny rozwój ich przeładunków, nowoczesnych centrów multimodalnych nad Wisłą, pozwalających na integrację transportu wodnego, drogowego, kolejowego. W naturalny sposób wraz z rozwojem infrastruktury na Wiśle powstawałyby warunki do rozwoju turystyki, której atrakcyjność miałaby ogólnoeuropejskie znaczenie ze względu na nowoczesność, unikalność przyrodniczą i kulturową oraz zgodny z wymaganiami środowiskowymi charakter projektów infrastrukturalnych.
Bezpieczny rozwój dolnej Wisły uzależniony jest od sprawności systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, jak również możliwości jej retencjonowania. Niedopuszczalne jest, by rocznie 32 mld metrów sześciennych wody Wisły spływały bezproduktywnie do Bałtyku. Rozwiązaniem tych problemów byłoby m. in. wznowienie – zgodnej ze współczesnymi wymogami środowiskowymi – prac przy budowie kaskady tego odcinka Wisły, nowymi stopniami wodnymi, zaprojektowanie nowoczesnej infrastruktury melioracyjnej, dbającej zarówno o jakość, jak i odpowiedni stan wody.
Małgorzata Pisarewicz
rzecznik prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Tczew_widok_1
Fot. fotoalbum.mbp.tczew.pl/

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-22

1 EUR - 4,3199 1 USD - 3,9804
1 CHF - 4,5379 1 GBP - 5,0454

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin