WARSZAWA: 12:30 | LONDYN 10:30 | NEW YORK 05:30 | TOKIO 19:30

Drogi w rejonie portu będą przebudowane

Dodano: 20 wrz 2020, 20:03

Opublikowany został przetarg na kolejną część inwestycji, związaną z modernizacją dostępu drogowego do Portu w Szczecinie i przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Przebudowane zostaną m.in. ulice Kujota i Hryniewieckiego. Termin nadsyłania ofert mija 21 października br.
Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Zakres robót obejmie:
budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym;
budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych;
remont przejazdów kolejowych;
przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidulanych;
zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni;
budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
W zakres inwestycji, wejdzie również kompleksowa przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kanalizacją teletechniczną wzdłuż przedmiotowej sieci ciepłowniczej bez światłowodu w obrębie ulic Rybnickiej, Bytomskiej i Bulwar Śląski.
Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 22 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin;
20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla zadania inwestycyjnego SEC.
Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.
Przedmiot zamówienia SEC jest objęty projektem pn.: „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin