WARSZAWA: 00:51 | LONDYN 22:51 | NEW YORK 17:51 | TOKIO 07:51

Drony wzmocnią bezpieczeństwo Portu Szczecin-Świnoujście

Dodano: 15 lip 2020, 7:32

Priorytetem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oprócz wzrostu przeładunków jest bezpieczeństwo. Niedawne kontrole Komisji Weryfikacyjnych powołanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i Komendanta Wojewódzkiego Policji potwierdziły bardzo wysoki poziom zaangażowania Oficerów Ochrony Obiektów Portowych i służb ochrony w zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawidłowości procedur.
ZMPSiŚ nieustannie rozwija i modernizuje istniejące już systemy ochrony portów, wdrażając przy tym innowacyjne technologie.
W ramach programu „Inteligentna Ochrona” procedury bezpieczeństwa obejmą współdziałanie bezzałogowych statków powietrznych, jednostek pływających oraz zaawansowanego Portowego Systemu Kontroli Ruchu Bezzałogowych Statków.
W tym zakresie ZMPSiŚ nawiązał współpracę ze szczecińską firmą c5studio, która od lat dostarcza specjalistyczne, kompleksowe rozwiązania i usługi związane z systemami bezzałogowymi oraz szkoli operatorów bezzałogowych statków powietrznych do uzyskania kwalifikowanych uprawnień lotniczych.
Podjęta współpraca ma na celu wdrożenie w portach Szczecina i Świnoujścia rozwiązań związanych z flotą bezzałogowych statków powietrznych oraz statków pływających, która w powiązaniu z Portowym Centrum Koordynacji i Kontroli Ruchu obejmie systemem monitoringu ruchu statków powietrznych, zaawansowany system antydronowy oraz rozbudowany system monitoringu środowiska.
System będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo i wspomagać prace portów w stanach zagrożenia oraz podejmować konkretne działania w kwestiach ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpożarowej, współpracy z centrum zarządzania kryzysowego, pomiarów zanieczyszczeń powietrza, w tym możliwych wycieków metanu oraz zanieczyszczeń wody substancjami ropopochodnymi.
Projektowany system jest na tyle rozbudowany, że umożliwi też obrazowanie głębokości oraz zanieczyszczeń dna portów, tworzenie podwodnych map sytuacyjnych czy wykrywanie nieszczelności lub ubytków nabrzeży.
System zabezpieczy też porty przed atakami terrorystycznymi i nieświadomymi zagrożeń użytkownikami dronów, których jednostki mogłyby wlatywać w zamknięte strefy portów.

DCIM100MEDIADJI_0749.JPG

Fot. ZMPSiŚ SA