WARSZAWA: 05:20 | LONDYN 03:20 | NEW YORK 22:20 | TOKIO 12:20

Ekologiczny Port Gdynia

Dodano: 11 lip 2018, 8:23

Port Gdynia wiedzie prym wśród polskich portów morskich w ważkiej dziedzinie jaką jest ochrona środowiska naturalnego. Działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. od lat skoncentrowany jest na ochronie środowiska morskiego. Dlatego też m.in. przebudowano portową kanalizację i zmodernizowano stację uzdatniania wody na portowym ujęciu. Już w 2004 roku – jako pierwszy w Polsce – Port Gdynia zaczął realizować plan gospodarki odpadami statkowymi. Czynnie uczestnicząc w pracach międzynarodowych grup roboczych mających na celu ochronę środowiska Morza Bałtyckiego Port Gdynia już od 2010 r. zapewnia odbiór ścieków na Terminalu Promowym zlokalizowanym na nabrzeżu Helskim II.
Obecnie przyszła pora na kolejny ważki krok – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy w Porcie Gdynia nowej infrastruktury kanalizacyjnej do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacyjnej miasta Gdyni. Zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach. Na pierwszy etap składa się budowa na nabrzeżach: Francuskim i Belgijskim instalacji zrzutowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich. Natomiast na nabrzeżu Polskim powstanie oddzielna sieć kanalizacji sanitarnej do odbioru ścieków z promów, które w niedalekiej przyszłości będą zawijać do powstającego właśnie tutaj nowego publicznego terminala promowego. W celu zwiększenie skuteczności procesu oczyszczania ścieków statkowych w rejonie ul. Polskiej nowo powstała infrastruktura portowa zostanie wyposażona w zespół zbiorników retencyjno-wyrównawczych wraz z podczyszczalnią mechaniczno-chemiczną przed zrzutem do gdyńskiej kanalizacji miejskiej.
Drugi etap to – plan dalszy – w postaci budowy instalacji do odbioru ścieków sanitarnych ze statków handlowych cumujących przy nabrzeżach: Rumuńskim, Węgierskim, Czeskim, Stanów Zjednoczonych, Rotterdamskim, Holenderskim, Szwedzkim, inż. Tadeusza Wendy i Śląskim. Jest to etap stanowiący swoistą kontynuację rozpoczętego w latach wcześniejszych procesu dostosowania nabrzeży w Porcie Gdynia do odbioru ścieków ze statków.
Najistotniejszym faktem jest, że Port Gdynia w wyniku konsekwentnej realizacji polityki środowiskowej będzie wypełniał określone kanony ekologiczne dotyczące obsługi i przyjmowania statków pasażerskich oraz promów określone w wyniku decyzji podjętej na posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) gdzie Morze Bałtyckie zostało ustanowione obszarem specjalnym w zakresie wymogów Załącznika IV konwencji MARPOL.
– Inwestycja zostanie sfinalizowana w czerwcu 2019 roku, do czego obligują nas zobowiązania międzynarodowe – stwierdza Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.- Obecnie przyjmujemy do akceptacji projekt budowlany inwestycji i rozpoczniemy prace na nabrzeżu Francuskim. Całkowity koszt inwestycji to około 7 milionów euro i mamy zagwarantowane dofinansowanie unijne, gdyż projekt został umieszczony na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin