WARSZAWA: 11:11 | LONDYN 09:11 | NEW YORK 04:11 | TOKIO 18:11

Elewator „EWA” w szczecińskim porcie ma nowego dzierżawcę

Dodano: 27 sie 2015, 13:30

Od 26 sierpnia br. elewator „Ewa” w szczecińskim porcie ma nowego inwestora. Umowę w tej sprawie podpisał Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Copenhagen Merchants Holding A/S z Danii.
Umowę zawarto na okres 30 lat. Zgodnie z jej zapisami elewator zostanie zmodernizowany do potrzeb technologicznych w zakresie przeładunku i składowania zbóż, pasz i innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego w łańcuchu dostaw. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności przeładunkowo-składowej tych towarów. Wielkość przeładunku ma przekroczyć 350 tys. ton rocznie.
Elewator „Ewa” wybudowano na początku XX wieku. Daje on możliwość pionowego i poziomego składowania 50-55 tys. ton zbóż. Przed uruchomieniem zostanie zmodernizowany w kierunku obsługi linii technologicznej w zakresie przeładunku i składowania zbóż i pasz oraz innych masowych produktów pochodzenia roślinnego, w tym przyjęcia i wydania towaru w obrocie portowym.
Infrastruktura istniejąca w okolicach elewatora umożliwia przeładunek z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków transportu, tj. statek, kolej i samochód. Ponadto znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeże Zbożowe przeszło gruntowną modernizację, zaś od podstaw wybudowano nowe nabrzeże Niemieckie.
ZMPSiŚ SA szacuje, że po uruchomieniu elewatora „Ewa” przeładunki w porcie w Szczecinie wzrosną o ok. 350-375 tys. ton rocznie. W kolejnych latach przyrosty te powinny być jeszcze większe. Kluczowe znaczenie dla realizacji tych planów ma pogłębienie toru wodnego Szczecin –Świnoujście do 12,5 m. Ta kompleksowa modernizacja 68 km toru wodnego obejmująca poza pogłębieniem poprawę geometrii toru, utworzenie nowych mijanek i obrotnic oraz instalacje nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, sprawi, że ruch statków będzie szybszy, sprawniejszy i bardziej bezpieczny. Tym samym poprawi się dostępność nawigacyjna portu w Szczecinie, który będzie mógł obsługiwać statki o niemal 100% większym tonażu niż dotychczas. Dodatkowo będą mogły zawijać do Szczecina także duże feedery i większe jednostki pasażerskie.
Ogłoszenie ws. dzierżawy elewatora „Ewa” ZMPSiŚ SA opublikował w październiku ub. roku. Oferty otwarto 25 lutego br. O dzierżawę ubiegało się trzech oferentów: GLENCORE Polska Spółka z o.o., AB „LINAS AGRO” z Litwy oraz CM Holding A/S z Danii. Oferta duńskiej firmy była najkorzystniejsza. Rekomendację Zarządu zaakceptowała Rada Nadzorcza, a następnie swoją akceptację, w drodze decyzji – wydał również Minister Skarbu Państwa.
ewa umowa podpisanie1
ewa umowa podpisanie 2