WARSZAWA: 23:56 | LONDYN 21:56 | NEW YORK 16:56 | TOKIO 06:56

ESPO opublikowała priorytety środowiskowe dla portów

Dodano: 04 kw. 2016, 7:58

ESPO (Europejska Organizacja Portów Morskich) opublikowała wyniki swojego ostatniego przeglądu środowiskowego 2016 w celu aktualizacji pierwszej dziesiątki priorytetów środowiskowych dla portów europejskich.
Dane zostały ujawnione na konferencji PORTOPIA w Lizbonie, dnia 23 marca 2016 r.
Antonis Michail, starszy doradca i koordynator EcoPort na ESPO, zaznaczył, że te dane są ważne, ponieważ identyfikują kwestie środowiskowe o wysokim priorytecie, nad którymi porty pracują i wyznaczają ramy dla przekazywanych wytycznych i inicjatyw podejmowanych przez ESPO.
W priorytetach środowiskowych dla europejskich portów na rok 2016, jakość powietrza pozostała numerem jeden. Jest to zbieżne z wysokim statusem, jaki przyznano tej kwestii na szczeblu politycznym UE.
10 przedstawionych priorytetów pozostało praktycznie takich samych jak w roku 2013, chociaż istnieją pewne zmiany w kolejności i ważności.
Relacje ze społecznością lokalną, rozwój portu i dbanie o jakość wody zyskują na znaczeniu. W dół zaś przesunięto zarządzanie odpadami i procesy pogłębiania portu.
Zużycie energii jest obecnie na drugim miejscu na liście priorytetów. Jest to związane z korelacją pomiędzy tematami zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i zmianami klimatycznymi.
Trzeci na liście priorytetów jest hałas, a relacje ze społecznością lokalną wspięły się na miejsce czwarte.
Znaczenie gospodarki odpadami w portach i dalsza dyskusja o odpadach wytwarzanych przez statki, doprowadziły do ulokowania zarządzania odpadami portu oraz odpadami okrętów, na piątej i szóstej pozycji na liście.
14e6174f_16005967512_0deee0303a_z
Źródło: promy24.com