WARSZAWA: 08:41 | LONDYN 06:41 | NEW YORK 01:41 | TOKIO 15:41

Europejscy armatorzy wymagają udogodnień w portach

Dodano: 14 sty 2016, 11:22

Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ESCA) opublikowało pisemne stanowisko w sprawie nadchodzącej rewizji dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie portów. Ustawa określa wymagania, które muszą spełnić porty w zakresie oferty kierowanej do statków.
Dyrektywa została przyjęte w 2000 roku, jako część działań przeciwko emitowaniu zanieczyszczeń przez statki do morza.
Armatorzy zgłaszają ewidentne braki w ofercie portów w szczególności z zakresie ścieków i odpadów. Zwracają oni uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich funkcjonalności w portach, przejrzystego i sprawiedliwego systemu, a także bardziej skutecznego monitorowania i egzekwowania przepisów.
Operatorzy zwracają uwagę, że aby ustawa działała prawidłowo porty muszą mieć odpowiednią ofertę. Obiekty muszą być w stanie odbierać nowe rodzaje odpadów powstających w wyniku zaostrzonych wymagań środowiskowych zarówno w zakresie wody balastowej jak i odpadów z płuczkek spalin.
Patrick Verhoeven, sekretarz generalny w ECSA zdradza, że następnym krokiem będzie zapewnienie, że opłata wnoszona do portu zawinięcia będzie skonstruowana w taki sposób, aby zachęcić armatorów do dostarczenia odpadów ze statku w odpowiednie i przeznaczone do tego miejsce w porcie.
Amatorzy apelują również o bardziej pragmatyczne podejście do dyrektywy poprzez, na przykład nie wymagania, aby statki w żegludze morskiej krótkiego zasięgi musiały dostarczać odpadu w ramach każdego kursu.
85b3af86_14883962206_5de3e48a51_z
Źródło: Promy24.com