WARSZAWA: 23:07 | LONDYN 21:07 | NEW YORK 16:07 | TOKIO 06:07

Gaudeamus w Marynarce Wojennej

Dodano: 02 paź 2015, 16:33

Uroczyste Geudeamus igitur zabrzmiało w czwartek 1 października w auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Uczestniczyli w niej – prócz studentów i kadry akademickiej – także zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.
Uroczystość rozpoczęło przemówienie Rektora – Komendanta kmdr prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, który przedstawił główne zadania uczelni w przygotowaniu kadr dla obrony morskich granic RP oraz dla gospodarki narodowej. Następnie odbyła się immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku. W obecnym roku akademickim naukę rozpocznie ok. 1300 słuchaczy.
Gdyńska uczelnia swymi tradycjami nawiązuje do utworzonej w 1922 roku w Toruniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, której zadaniem była realizacja programu kształcenia od podstaw oficerów pokładowych. Sześć lat później jej nazwę zmieniono na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej, a w 1938 roku siedzibę przeniesiono do Bydgoszczy. W 1946 w Gdyni sformowano Oficerską Szkołę MW, a w 1955 roku w jej miejsce powołano Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej na prawach akademii i w rok później nadano jej imię Bohaterów Westerplatte. Dopiero w 1987 Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu jej w Akademię Marynarki Wojennej, a pod koniec lat 90-tych wprowadzono pierwsze kierunki studiów cywilnych.
Obecnie Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na czterech wydziałach: Mechaniczno – Elektrycznym, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i zaocznym na 13 kierunkach wojskowych i cywilnych. Nowym i jedynym w Polsce jest kierunek pn. Wojsko w systemie służb publicznych otwarty na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Należy podkreślić, że uczelnia jako jedyna w kraju prowadzi też dwa inne kierunki: Studia marynistyczne (także na wspomnianym wydziale) oraz Systemy informacyjne w bezpieczeństwie – na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Ponadto oferuje szeroką gamę 22 kierunków studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Podczas uroczystości rektor – komendant wręczył wyróżnienia wybitnym nauczycielom akademickim, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Za całokształt dorobku nagrodzeni zostali kadm. w st. spoczynku prof. dr hab. Antoni Komorowski oraz kmdr dr inż. Józef Małecki. Tytuł „Wybitnego nauczyciela akademickiego AMW” został przyznany pani dr Agacie Załęskiej – Fornal. Indywidualne nagrody otrzymali także najlepsi studenci z każdego wydziału. Wykład inauguracyjny na temat „Kształcenie kadr morskich w świetle międzynarodowych wymagań IMO” wygłosił prof. dr kpt. ż. w. Aleksander H. Walczak.
AMW_2
AMW_1AMW_4
AMW_5