WARSZAWA: 00:55 | LONDYN 22:55 | NEW YORK 17:55 | TOKIO 07:55

Gdyńskie Forum Gospodarki Morskiej

Dodano: 10 paź 2015, 1:43

Polska gospodarka znajduje się w fazie ożywienia i nie ma objawów, by nastąpiło jakieś spowolnienie wzrostu. Natomiast gospodarka morska rozwija się w tempie od dawna nie spotykanym, o czym świadczy wzrost konkurencyjności polskich portów czy sukcesy naszych stoczni w postaci budowanych statków, które są wysoko oceniane na światowych rynkach, uznawane jako produkty innowacyjne i nagradzane przez różne gremia nie tylko w Europie. Takie m.in. były najważniejsze wnioski wypowiadane podczas piątkowego Forum Gospodarki Morskiej, jakie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Organizatorem spotkania było miasto Gdynia przy współpracy Związku Pracodawców Forum Okrętowe i Grupy Intermarine, pod patronatem m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Tematem przewodnim gdyńskiego spotkania praktyków i naukowców był „Rozwój polskiej gospodarki morskiej na tle globalnej sytuacji ekonomicznej” omawiany najpierw na forum ogólnym, a potem w czterech panelach tematycznych: „Przemysły morskie”, „Logistyka morska”, „Porty morskie” oraz „Ship management”. Zmienia się polska gospodarka, zmienia się jej potencjał – stwierdził Prezes Towarzystwa Okrętowców KORAB, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe Jerzy Czuczman. – Jedno z wyzwań, jakie staje przed nami wszystkimi, to jest budowanie nowoczesnego, prawdziwego, odważnego wizerunku gospodarki morskiej na Pomorzu i w całym kraju.
Gościem specjalnym była Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć, która przedstawiła rolę polskiego prawa w kształtowaniu wzrostu gospodarki morskiej. Podkreśliła m.in., że inwestycje w infrastrukturę portową, poprawy dostępu do portów od strony lądu i od strony morza przyciągnęły do polskich portów przedsiębiorców prywatnych, w tym przedsiębiorców zagranicznych. Inwestycje te przynoszą konkretne korzyści, bo w 2014 roku we wszystkich polskich portach przeładowano blisko 70 mln ton towarów, tj. o 7% więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się szybkość obsługi w polskich portach, a przez to nastąpił wzrost ich konkurencyjności w Europie. Notuje się również wzrost bezpieczeństwa morskiego i dostosowanie do standardów międzynarodowych. Stworzone zostały warunki dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach. Pani minister stwierdziła również, że takie inicjatywy, jak gdyńskie Forum, wspierają gospodarkę morską, co jest niezwykle istotne dla budowania świadomości morskiej wśród Polaków.
Warto tu podkreślić kilka ważnych stwierdzeń, jakie padły podczas obrad. Polska gospodarka morska ma coraz większy udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto. Gospodarka morska tworzy co najmniej 90 tys. miejsc pracy, a jedno miejsce w stoczni tworzy siedem dalszych miejsc w ich otoczeniu, czyli w firmach z nimi kooperujących. Wartość eksportu przemysłu okrętowego w 2014 roku wyniosła 17 mld zł. Właściwie wszystkie budowane statki to produkty innowacyjne o skomplikowanym wyposażeniu, bo w zasadzie nie ma dzisiaj dwóch identycznych jednostek. Wreszcie Wybrzeże stało się światowym centrum projektowym dla przemysłu okrętowego, ponieważ polskie biura projektowe pracują nie tylko dla rodzimych stoczni, ale także dla stoczni europejskich i światowych,. Było to możliwe dzięki reorganizacji całego zaplecza naukowo-badawczego i technicznego.
W trakcie forum wręczone zostały specjalne nagrody ufundowane przez Prezesa Zarządu Remontowa Holding S.A. Piotra Soykę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki morskiej. M.in. nagrodę „Osobowość roku” otrzymał dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za wieloletnią działalność i wybitne promowanie elementów kulturowych związanych z przemysłem okrętowym oraz interaktywną wystawę „Statki nasza pasja”. W kategorii „Innowacyjne przedsięwzięcie” nagrodę otrzymała Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego S.A. za kompleksową realizację przebudowy statków i obiektów pływających z obszaru offshore.
Forum_1
Forum_3
Tekst i fot. Lechosław Stefaniak