WARSZAWA: 18:20 | LONDYN 16:20 | NEW YORK 11:20 | TOKIO 01:20

Greccy armatorzy odrzucają propozycję reform

Dodano: 27 sty 2016, 9:32

Greckie lobby armatorów odrzuciło w tamtym tygodniu wezwanie Komisji Europejskiej do przeprowadzenia reform w systemie podatkowym żeglugi tłumacząc, że zaszkodzi to głównej silne napędowej gospodarki, która i tak zmaga się już z ekonomicznym kryzysem.
Żegluga morska jest ważnym źródłem dochodów w Grecji. Wytwarza około 7% produktu krajowego brutto i generuje miejsca pracy dla około 200 tysięcy osób.
W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska wezwała Ateny do lepszego zarządzania swoim systemem podatku tonażowego, powołując się na reguły konkurencji i unijne zasady pomocy państwa.
Greccy armatorzy, obawiają się, że propozycje zmiany systemu podatkowego zaszkodzą sektorowi żeglugi morskiej, a tym samym pogłębią i tak widoczny spadek popytu na towary, a tym samym poziomy wynagrodzeń w Grecji.
Unia greckich armatorów podkreśla, że nie ma obecnie realnych zakłóceń w obszarze uczciwej konkurencji w transporcie morskim UE.
Przedstawiciele lobby armatorów dodają również, że wprowadzanie zmian instytucjonalnych i podatkowych w systemie, w którym funkcjonuje grecka żegluga, może przynieść nieprzewidziane konsekwencje, a także może być szkodliwe nie tylko dla gospodarki Grecji, ale też dla reszty UE.
21 grudnia ubiegłego roku Komisja sprecyzowała swoje obawy, że korzystanie z ulg podatkowych w zakresie transportu morskiego dotyczy też pośrednio, np. brokerów ubezpieczeniowych i akcjonariuszy przedsiębiorstw żeglugowych.
Zdaniem Komisji statki rybackie, holowniki portowe oraz jachty powinny płacić podatek tonażowy wg standardowej stawki.
Komisja Europejska przewidziała dwa miesiące czasu na potwierdzenie przez Grecję zgody na przeprowadzenie reform. Jeżeli Ateny się zgodzą, Komisja grozi wszczęciem formalnego postępowania.
Związek armatorów ostrzega, że proponowane środki mogą zachęcić do delokalizacji przedsiębiorstw poza Europę, a Unia Europejska może stracić znaczną część swojej floty i sektora gospodarki morskiej.
43234109_Greece
Źródło: Promy24.com