WARSZAWA: 09:40 | LONDYN 07:40 | NEW YORK 02:40 | TOKIO 16:40

Grupa kapitałowa OT Logistics: 348,1 mln zł przychodów po I połowie 2016 r i wzrost EBITDA do 30,6 mln zł

Dodano: 31 sie 2016, 7:36

Grupa Kapitałowa OT Logistics, jeden z liderów branży TSL w Europie, wypracowała w I połowie 2016 r. 348,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł ok. 4,4 mln zł. Grupa odnotowała również wzrost wyniku EBITDA o 2,8% do 30,6 mln zł.
W pierwszej połowie 2016 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 348,1 mln zł przychodów wobec 370,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto spółki sięgnął niemal 4,4 mln zł wobec 5,8 mln zł rok temu. Wynik EBITDA w I półroczu 2016 r. wzrósł do 30,6 mln zł w porównaniu do 29,8 mln zł rok wcześniej. To m. in. rezultat poprawy efektywności w segmencie portowym, a także w obszarze spedycji. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 8,8% z 8,0% rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie pozostała rentowność sprzedaży brutto (13,5%) oraz rentowność zysku operacyjnego EBIT (3,7%). Grupa nadal ponosi koszty działań związanych z reorganizacją i optymalizacją rozpoczętych w IV kw. 2015 r. Widoczne są już jednak efekty obniżania kosztów funkcjonowania Grupy, szczególnie w zakresie działalności portowej.
W pierwszej połowie tego roku podejmowaliśmy decyzje o ważnych inwestycjach zwiększających potencjał naszej Grupy. Podpisaliśmy umowę przejęcia Sealand Logistics, spółki będącej jednym z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Mamy również warunkową umowę przejęcia kolejowej spółki STK Group – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.
Umowa przejęcia Sealand Logistics została zrealizowana pod koniec lipca br. Na dzień publikacji raportu finansowego za I poł. 2016 warunki zawieszające realizację umowy przejęcia STK Group nie zostały jeszcze spełnione.
Nadal obserwujemy niekorzystną koniunkturę na rynku węgla i stali co odbija się na naszym segmencie portowym. Na zmniejszenie przychodów wpłynęło również zakończenie prac hydrotechnicznych w rejonie górnej Odry oraz w Niemczech. Widzimy rosnące znaczenie handlu towarami rolnymi, dlatego inwestujemy w moce przeładunkowe i możliwości składowe towarów agro w naszych portach. To element realizacji nowej strategii rozwoju naszej Grupy, przyjętej w kwietniu. Większe zaangażowanie w przewozy i przeładunki zbóż zwiększa dywersyfikacje i częściowo zmniejsza zależność od rynku węgla i stali. Powiększamy też naszą obecność na południu Europy, powołaliśmy w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria. Chcemy wykorzystać potencjał rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe – dodaje Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.
Grupa odnotowuje pozytywne wyniki działalności portów bałtyckich należących do OT Logistics. Wolumen przeładunków w OT Port Gdynia wyniósł w I poł. br. 1,6 mln. ton, co stanowi poprawę o prawie 24% r/r. Obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) wzrosła w Gdyńskim porcie o 13%. ton do 629 tys. ton. OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali, zanotował spadek przeładunków o 4,6%. Jednak dzięki optymalizacji procesów organizacyjnych i zwiększeniu przeładunków towarów agro, port uzyskał wyższe marże i wysoki łączny wynik na działalności.
Największy udział w strukturze przychodów Grupy w I poł. 2016 r miały usługi spedycyjne: 58%, przewozy i inne usługi transportowe: 27% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.
Z uwagą przyglądamy się rządowym planom rewitalizacji i modernizacji dróg wodnych w Polsce. Nasza flota może z powodzeniem służyć w specjalistycznych pracach na rzecz odbudowy żeglugi na polskich rzekach. Wykorzystanie naszych jednostek w pracach hydrotechnicznych może pozytywnie wpływać na wyniki i marże naszego segmentu transportowego. Grupa będzie także beneficjentem odnowienia dróg wodnych. Będziemy mogli w Polsce skutecznie realizować przewozy transportowe żeglugą śródlądową, co dziś w wielu przypadkach nie jest możliwe. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem i wykorzystać w Polsce nasze międzynarodowe doświadczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.
logo_OT_logistics