WARSZAWA: 00:14 | LONDYN 22:14 | NEW YORK 17:14 | TOKIO 07:14

III Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2015

Dodano: 30 kw. 2015, 16:03

Najważniejsze wydarzenie intermodalne w Polsce – III Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2015, już za nami. Jak co roku Partnerstwo nad wydarzeniem objął Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. Gdańskie AmberExpo podobnie jak w latach poprzednich przy tej okazji gościło nie tylko uczestników polskiego rynku transportu intermodalnego, przewoźników, spedytorów, operatorów intermodalnych, przedstawicieli władz krajowych i samorządowych, przedstawicieli terminali, portów morskich i świata nauki, ale również przedstawicieli białoruskich kolei.
W tym roku, w programie wydarzenia znalazły się trzy panele dyskusyjne: Rola i potencjał korytarzy transportowych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce; Rozbudowa infrastruktury transportu intermodalnego i nowoczesne środki transportu oraz Największe wyzwania dla uczestników rynku intermodalnego.
Pierwszy z nich poprzedzony został prezentacją Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, którą poprowadził Ryszard Mazur – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portu w ZMPG SA. Prezentacja dotyczyła możliwości lokowania inwestycji okołoportowych na terenie Portu Gdańsk ze szczególnym uwzględnieniem terminali intermodalnych. W sposób bardzo wyraźny i spójny przedstawiony został fragment strategii rozwoju Portu Gdańsk, uwzględniający rozbudowę infrastruktury dostępowej do Portu (zarówno drogowej, jak i kolejowej), wzrost znaczenia Gdańska jako ważnego węzła logistycznego i doskonałego miejsca do lokowania działalności generującej tzw. transport intermodalny. Jak podkreślił Dyrektor Mazur: od wielu lat Port Gdańsk prowadzi szeroko zakrojone działania, które mają na celu stworzenie z Gdańska kluczowego ogniwa korytarza Bałtyk – Adriatyk, w którym Port Gdańsk będzie ogniwem początkowym, a nie końcowym tego korytarza.
Dorota Raben – Prezes ZMPG SA, która wystąpiła w panelu dyskusyjnym dotyczącym potencjału korytarzy transportowych w rozwoju transportu intermodalnego podkreśliła także fakt, że: dzięki sieci TEN-T stajemy się już portami globalnymi, a nie lokalnymi. Obsługujemy całą Europę Centralną oraz część Europy Wschodniej. Nasze porty mają możliwość dostępu do środków UE, dzięki czemu możemy rozwijać infrastrukturę i przedstawiać większy zasięg usług. Pamiętać należy jednak, że bezwzględnie konieczna jest tu skuteczna koordynacja działań, bez tego – jak dodała – trudno będzie mówić o intermodalu, lecz jedynie o transporcie kombinowanym.
Świetny potencjał Gdańska docenili także przedstawiciele kolei białoruskich, którzy w drugim panelu dyskusyjnym pt. Rozbudowa Infrastruktury Transportu Intermodalnego i nowoczesnych środków transportu, przedstawili swoja ofertę usług intermodalnych ujawniając jednocześnie najnowszy projekt uruchomienia nowego stałego połączenia kolejowego z Gdańskiem. Jak podkreślili, jest to rozwiązanie konkurencyjne względem alternatywnego via Kłajpeda. Gdańsk jednak wygrywa cenowo.
Podczas trzeciego i ostatniego panelu dotyczącego największych wyzwań dla uczestników rynku intermodalnego dyskutowano o jakości usług na terminalach, gdyż jak zauważono, wysoka ich jakość jest fundamentem sprawnego funkcjonowania przewozów intermodalnych.
Tegoroczna edycja forum jest potwierdzeniem coraz większego znaczenia transportu intermodalnego i potrzeby stałej wymiany poglądów wśród praktyków rynku, sprzyjającej wypracowywaniu spójnych rozwiązań celem dalszej aktywizacji intermodalu w Polsce.
5
7
6