WARSZAWA: 19:08 | LONDYN 17:08 | NEW YORK 12:08 | TOKIO 02:08

Imponujące wyniki OT LOGISTICS W 2014 roku

Dodano: 16 mar 2015, 16:23

Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) – jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – w całym 2014 r. wyniosły 831,8 mln zł, co oznacza 70-proc. wzrost w porównaniu z 2013 r. Zysk EBITDA Grupy wyniósł 82,0 mln zł, czyli prawie o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto sięgnął 32,9 mln zł, a więc o 16 proc. więcej w skali roku.
Rok 2014 Grupa Kapitałowa OT Logistics może zaliczyć do przełomowych, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (BTDG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było tak istotne zwiększenie skali działalności.
– Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie rosnąć w skokowym tempie i sprawnie integrować nowe podmioty w struktury Grupy. Już dziś obserwujemy efekty nawiązanych synergii, a w kolejnych okresach spodziewamy się postępującej poprawy rentowności w segmencie spedycji – komentuje Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A. – Cały czas rozglądamy się również za kolejnymi okazjami do przejęć, czego przykładem może być złożona ostatnio oferta na zakup udziałów z spółce Lotos Kolej – dodaje.
O zaufaniu inwestorów do Spółki świadczy fakt, że w 2014 roku OT Logistics S.A. pozyskała w drodze emisji obligacji łącznie ponad 150 mln zł na dalszy rozwój Grupy i refinansowanie zadłużenia.
W samym IV kwartale Grupa wypracowała 220,9 mln zł przychodów, czyli o 80 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł w ostatnich trzech miesiącach 2014 r. 34,3 mln zł, czyli 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 18,7 mln zł i był o prawie 1 proc. wyższy niż w IV kwartale 2013 r.
W 2015 r. OT Logistics S.A. planuje szereg działań, których celem będzie dalsze umacnianie pozycji Grupy na regionalnym rynku TSL.
– Poza otwartością na kolejne akwizycje, równolegle dbamy o wzrost organiczny, m.in. poprzez rozwój usług przewozów kolejowych. Liczymy również na korzyści związane z dalszymi inwestycjami publicznymi w rewitalizację śródlądowych dróg wodnych w Polsce – wyjaśnia Piotr Pawłowski.

OT Logistics S.A.

OT Logistics S.A. jest zintegrowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi w Polsce, na terenie Niemiec, w krajach Beneluksu, w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Od 2013 r. Spółka OT Logistics S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa Kapitałowa OT Logistics, powstała wokół OT Logistics S.A., jest najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce oraz największą organizacją zajmującą się transportem wodnym-śródlądowym na obszarze od Kaliningradu po porty w Niemczech i Holandii. Ponadto, w oparciu o multispedytorów swojej Grupy – Rentrans International Spedition, Rentrans Cargo i C.Hartwig Gdynia – realizuje dostawy wszelkich, nawet najbardziej specjalistycznych towarów, od drobnicowych po masowe, Project Cargo i kontenery. W tym celu aktywizuje własne spółki operatorskie w portach (Świnoujście, Gdynia) i terminale przeładunkowe (Wrocław, Medyka), mając dzięki temu możliwość pełnej koordynacji procesów logistycznych.
OT Logistics S.A. realizuje unikalną na rynku towarów masowych strategię “one-stop-shop”, opierającą się na oferowaniu pełnego łańcucha usług logistycznych, bez względu na typ ładunku i środek transportu.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-22

1 EUR - 4,3199 1 USD - 3,9804
1 CHF - 4,5379 1 GBP - 5,0454

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin