WARSZAWA: 13:38 | LONDYN 11:38 | NEW YORK 06:38 | TOKIO 20:38

Interoceanmetal nowym Partnerem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego

Dodano: 20 wrz 2017, 8:20

Miło nam poinformować, że do grona członków Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego dołączył nowy partner -Interoceanmetal. Wspólna Organizacja Interoceanmetal jest organizacją międzynarodową o charakterze rządowym z siedzibą w Szczecinie. Porozumienie międzyrządowe o powołaniu Interoceanmetal zostało podpisane 27 kwietnia 1987 roku i ratyfikowane przez Radę Państwa PRL 18 lutego 1988 roku. Aktualnie państwami sponsorującymi IOM są: Bułgaria, Czechy, Kuba, Polska, Rosja i Słowacja. Depozytariuszem umowy międzynarodowej o utworzeniu IOM jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, natomiast prace pełnomocnego przedstawiciela Polski w Radzie IOM kontroluje Główny Geolog Kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, obecnie prof. Mariusz Orion – Jędrysek.
Celem prac organizacji jest prowadzenie eksploracji głębokowodnych złóż konkrecji polimetalicznych (zawierających m.in. miedź, nikiel, kobalt, mangan) na Pacyfiku i przygotowanie projektu do przemysłowej realizacji. W tym zakresie organizacja wykonuje zadania zabezpieczenia surowcowego krajów sponsorujących, w tym Polski, działając w obszarze górnictwa morskiego. Organizacja w trakcie swojej działalności przeprowadziła 23 ekspedycje badawcze w rejon posiadanej licencji eksploracyjnej, wydzielono obszary perspektywiczne, dla których obecnie prowadzi się wyliczenie zasobów konkrecji zgodnie z międzynarodowymi standardami klasyfikacji geologicznej. Opracowano metody selektywnej przeróbki metalurgicznej z uwzględnieniem możliwości realizacji procesu w skali przemysłowej oraz prace studialne w zakresie technologii górnictwa morskiego.
W tych obszarach organizacja współpracuje z m.in. polskimi instytucjami badawczymi, uczelniami i firmami górniczymi (Akademia Morska w Szczecinie, AGH w Krakowie, Instytut Metali Niezależnych w Gliwicach, Państwowy Instytut Geologiczny, KGHM Polska Miedź, ZUT w Szczecinie).
Organizacja w zasadzie nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej jednocześni nie wyklucza to oferowania usług takich jak:
– organizacja ekspedycji i czarterowanie rejsów w rejony głębokowodnych złóż polimetalicznych
– analiza i interpretacja wyników badań geologicznych głębokowodnych złóż polimetalicznych
– przygotowywanie studiów i uwarunkowań ekologicznych i oceny wpływu na środowisko morskie działalności górnictwa morskiego
– przygotowywanie studiów wykonalności technicznej i ekonomicznej górnictwa morskiego
– przeprowadzenie wyliczenia zasobów i zapasów złóż głębokowodnych.
Źródło: Klaster Morski Pomorza Zachodniego