WARSZAWA: 13:00 | LONDYN 11:00 | NEW YORK 06:00 | TOKIO 20:00

Inwestycje. UM w Gdyni ogłosił przetarg na projekty i raporty dotyczące budowy kanału żeglugowego

Dodano: 12 paź 2016, 9:04

Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w tym, śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym od strony Zalewu Wiślanego (w zależności od wyników analizy falowania).
Dokumentacja obejmie też połączenia drogowe i mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg na odcinku od Zalewu Wiślanego do mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowakowie na długości około 2,5 km; tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego; sztuczną ew. sztuczne wyspy na Zalewie. Zamówienie dotyczy też raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.
Przetarg powinien być rozstrzygnięty w tym roku. Na wykonanie dokumentacji od momentu podpisania umowy przewidziano 18 miesięcy. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 roku.
Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną stanowi jeden z priorytetów polskiego rządu. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreślał wielokrotnie ogromną determinację resortu i rządu w dążeniu do realizacji tej inwestycji. W tej chwili preferowana jest lokalizacja kanału przebiegającego przez Nowy Świat. – Chcemy respektować i działać zgodnie z dyrektywami unijnymi związanymi z ochroną środowiska – zapewnia minister. – Ogromną wagę przywiązujemy do działań kompensujących ew. szkody związane z oddziaływaniem na środowisko.
Szef resortu zwraca także uwagę na bardzo istotny, a w tej chwili nadrzędny aspekt potwierdzający potrzebę budowy kanału żeglugowego, związany z bezpieczeństwem. – Mówimy o wschodnich granicach naszego kraju ale i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, i zagrożeniach jakie tu występują – wyjaśnia. – Nieprzypadkowo wojska NATO właśnie w tym obszarze prowadziły działania symulujące zagrożenia dla państw członkowskich Paktu, bardzo realne w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i w obliczu trwającego konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą.
Inwestycja będzie realizowana w całości z pieniędzy zabezpieczonych na ten cel w budżecie państwa. Koszt całkowity szacowany jest na ok. 880 mln zł, tak naprawdę jednak konkretne kwoty poznamy po rozstrzygnięciu przetargów.
wizualizacja_c3_m
wizualizacja_c_4-m
Biuro Prasowe MGMiŻŚ