WARSZAWA: 15:20 | LONDYN 13:20 | NEW YORK 08:20 | TOKIO 22:20

Jak minął rok 2014 -ocenia dr Zbigniew Miklewicz, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Dodano: 04 lut 2015, 8:27

Miniony 2014 rok dla zespołu portów Szczecin i Świnoujście był bardzo dobry. Mam tu na myśli zarówno poziom przeładunków, jak i wypracowane wyniki finansowe. W naszych portach przeładowano w 2014 r. ponad 23 mln ton towarów, co stanowi kilkuprocentowy wzrost w porównaniu do 2013 r. Obydwa porty mają charakter uniwersalny. Przeładowuje się w nich drobnicę kontenerową, promową i konwencjonalną, a także ładunki masowe takie jak paliwa płynne, węgiel, ruda, zboża oraz ładunki z grupy inne masowe, tj. kruszywo, zrębki, nawozy, kwas siarkowy, metanol, smoła i inne, co potwierdza ich uniwersalizm.
W minionym roku ZMPSiŚ rozpoczął dwa istotne projekty, takie jak wykup akcji pracowniczych, czy próba wydzierżawienia elewatora Ewa. W 2014 r. zapadło też korzystne dla nas orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w efekcie, którego stawki opłat za wieczyste użytkowanie są w Szczecinie i Świnoujściu takie samie jak w portach trójmiejskich, czyli na poziomie 0,3 proc. wartości nieruchomości. Mówiąc o 2014 r. musimy konieczne wspomnieć o przyjętej przez Spółkę nowej strategii rozwoju z horyzontem czasowym do 2027 r. W dokumencie tym stawiamy sobie do realizacji ambitne cele do osiągnięcia. Planujemy liczne inwestycje podnoszące naszą konkurencyjność na rynku, np. w Świnoujściu chcemy na terminalu promowym przebudować stanowiska promowe nr 5 i nr 6 i wzbogacić je o infrastrukturę intermodalną. Również w Świnoujściu przewidujemy budowę terminalu kontenerowego. Zamierzamy też wspólnie z PLNG zbudować nowy terminal re-eksportu LNG. Z kolei w Szczecinie zakładamy większy pakiet inwestycji związanych z przystosowaniem basenów portowych i nabrzeży do głębokości toru wodnego 12,5 metra. Planujemy też zagospodarowanie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie na cele logistyczne i na przemysł przyportowy, przy jednoczesnym rozwoju infrastruktury portowej dostosowanej do 12,5 m.
W 2014 r. realizowaliśmy szereg inwestycji, z których część została już ukończona, a cześć zakończy się w tym roku. Na działania te uzyskaliśmy wsparcie z unijnej perspektywy finansowej 2007 – 2013. Nakłady inwestycyjne w jej ramach wyniosły łącznie blisko 600 mln zł. Kwota ta obejmuje inwestycje typowo morskie, jak budowa w Świnoujściu nowego stanowiska promowego oraz budowa stanowiska statkowego na terminalu LNG. Z kolei w Szczecinie to przebudowa nabrzeży w okolicach elewatora Ewa – przebudowywane jest tam Nabrzeże Zbożowe, a od podstaw powstaje Nabrzeże Niemieckie. Drugą grupę stanowią w obu portach inwestycje techniczne, takie jak przebudowa dróg, linii kolejowych i budowa parkingów.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w 2014 r. ZMPSiŚ został wyróżniony jako wiodące w kraju przedsiębiorstwo pod względem wdrażania technologii informatycznych do systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Porty zmieniają swoje oblicze. Obserwujemy tendencje rynkowe. Podejmujmy działania by nasze porty były konkurencyjne, by przedsiębiorcy chcieli korzystać z naszej oferty i lokować u nas swój biznes.