WARSZAWA: 11:58 | LONDYN 09:58 | NEW YORK 04:58 | TOKIO 18:58

Jakie szkodliwe substancje występują w rybach i owocach morza? Ile jest śmieci w środowisku morskim? Co to jest podwodny hałas?

Dodano: 11 mar 2016, 9:00

Chroń morze – weź udział w konsultacjach Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, rozpoczął się proces konsultacji projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich (KPOWM) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt został opublikowany 8 marca 2016 r. na stronie www.kpowm.gov.pl. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem ankiety elektronicznej zamieszczonej na stronie. Wersje papierowe dokumentu są dostępne w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i w siedzibach Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Szczecinie. Adresy instytucji znajdują się na stronie www.kpowm.gov.pl.
Konsultacje prowadzone są od 8 do 29 marca 2016 r.
Źródło; KZGW
DSC08817
fot. Wojciech Sobecki