WARSZAWA: 05:08 | LONDYN 03:08 | NEW YORK 22:08 | TOKIO 12:08

„Jedziemy” autostradą technologii i innowacji…

Dodano: 18 lis 2015, 12:28

Akademia Morska w Szczecinie w ogromnym polskim konsorcjum naukowo-gospodarczym. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji umożliwia budowanie mocnego partnerstwa
i aplikowanie o środki finansowe w najróżniejszych obszarach technologii i techniki. Inicjatywa wzorowana jest na Niemczech, gdzie większość instytutów naukowo-badawczych skupionych jest w jednym podmiocie – dzięki temu efektywność ich działań jest większa.
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) powstał z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej
i Akademii Górniczo-Hutniczej w lipcu ubiegłego roku. Jest ogromnym konsorcjum technologicznym, którego celem jest współpraca biznesu z ośrodkami badawczymi oraz rola swojego rodzaju katalizatora wspólnych inicjatyw naukowych i wdrożeniowych. IATI inicjuje wspólne projekty, wymianę informacji i doświadczeń, jest forum integracji przedsiębiorców i uczelni. „Rolę naszej uczelni
w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji należy postrzegać przez pryzmat rozwoju całego kraju. W projektach naukowych Polska pozyskuje bardzo niewiele środków na realizację dużych przedsięwzięć naukowych, badań wdrożeniowych itp. Udział w tak ogromnym podmiocie, jakim jest IATI, daje szerokie możliwości nawiązania współpracy, wypracowania innowacyjnych rozwiązań w jednym miejscu i zdobywania finansów na realizacje tych pomysłów” mówi dr hab. inż. Artur Bejger, prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie.
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji działa w kilkunastu obszarach tematycznych (są zbliżone tematycznie do obszarów zadań dużych programów UE, np. z Horyzontu 2020), każdemu z nich przypisane są tzw. Centra Kompetencji (CK). Są to główne ośrodki bieżącej współpracy partnerów. Związane z nimi są konkretne zasoby (infrastruktura badawcza) oraz zespoły naukowo-badawcze partnerów (członków konsorcjum).  Dzięki temu przedsiębiorca lub instytucja poszukująca konkretnego rozwiązania technicznego lub technologicznego otrzymuje pakiet informacji na temat możliwości realizacji danego problemu. Jeżeli możliwe jest wspólne rozwiązanie zgłoszonego problemu, partnerzy CK przedstawiają kompleksową ofertę, decydują z kontrahentami o zasadach współpracy, aplikują  o realizację projektu, tworzą konsorcja do konkretnego zadania, bądź do realizacji projektu.
Instytut ma charakter otwarty – wciąż mogą dołączyć do niego nowi partnerzy. Obecnie skupia prawie 40 największych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw z całej Polski. Oprócz uczelni liderów (inicjatorów IATI) w skład konsorcjum wchodzą m.in. Politechnika Białostocka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Akademia Morska w Gdyni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Zielonogórski, Grupa Lotos SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA.
amszczecin_logo