WARSZAWA: 12:13 | LONDYN 10:13 | NEW YORK 05:13 | TOKIO 19:13

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obradowała w Gdyni

Dodano: 24 lut 2016, 0:01

Problemy stoczni w Gdyni i Gdańsku, perspektywy ich rozwoju, kwestie dostępności do portów wschodniego wybrzeża od strony lądu oraz plany budowy kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – to były główne tematy, którymi zajmowali się członkowie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wyjazdowym posiedzeniu w Gdyni. W obradach uczestniczyli szefowie tego resortu, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawiciele instytucji i firm powiązanych z branżą portową, stoczniową, żeglugową, samorządowcy.
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwrócił uwagę na brak unijnych dyrektyw i sztywnych regulacji dotyczących branży stoczniowej. Podkreślił potrzebę zintensyfikowania działań w tej branży na polskim ryku i konieczność zrównoważenia rozwoju przemysłu stoczniowego wskazując na brak tej równowagi na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Minister zastrzegł jednak, iż nie chodzi o sztuczne stymulowanie rozwoju, bo doświadczeni wskazują, że takie metody się nie sprawdziły. – Zamierzamy stworzyć odpowiednie regulacje w obszarze organizacyjnym, finansowym i legislacyjnym – podkreślił. Po to, by przedsiębiorcy wykazując się inicjatywą i aktywnością mogli te możliwości wykorzystać pobudzając przemysł stoczniowy.
Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ przybliżył uczestnikom posiedzenie główne założenia przygotowywanego projektu ustawy stoczniowej dotyczące m.in. rozwiązań w obszarze VAT, CIT, możliwości wyboru podatku zryczałtowanego od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Mówił też o możliwości obejmowania miejsc budowy statków statusem specjalnych stref ekonomicznych i parków przemysłowych.
Przedstawiciele branży akcentowali pozytywnie to, iż rząd postanowił wspierać przemysł stoczniowy, że podnoszone są przez ministrów kwestie równowagi sektorów, obszaru offshorowego itd.
Część dotyczącą problemów dostępności do portów wschodniego wybrzeża od strony lądu członkowie Komisji zakończyli jednogłośnie przyjętym dezyderatem, w którym postulują niezbędne inwestycje infrastrukturalne niwelujące te problemy.
Ożywiona dyskusję podczas posiedzenia wywołały plany budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Szef resortu MGMiŻŚ podkreślił po raz kolejny, iż inwestycja traktowana jest przez resort i polski rząd jako jedna z priorytetowych. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni przybliżając aspekty techniczne przyznała, iż jeśli uda się rozpocząć budowę w 2018 roku, powinna być sfinalizowana w 2021-2022. Koszt szacowany jest na prawie 660 mln zł.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oprócz argumentów gospodarczych, możliwości rozwoju całego obszaru wokół elbląskiego portu a także krajów ościennych, jak Ukrainy podnoszonych przez przedstawicieli resortu i UM w Gdyni, podkreśliła znaczenie inwestycji dla bezpieczeństwa kraju w tym obszarze w związku z wydarzeniami w Rosji, Kaliningradzie.
W ramach posiedzenia wyjazdowego uczestnicy opłynęli też gdyński port oraz wizytowali stocznię Marynarki Wojennej.
komisja_gospodarki_morskiej_i_zeglugi_srodladowej_obradowala_w_gdyni3_m
komisja_gospodarki_morskiej_i_zeglugi_srodladowej_obradowala_w_gdyni2_m
Biuro Prasowe MGMiŻŚ