WARSZAWA: 03:04 | LONDYN 01:04 | NEW YORK 20:04 | TOKIO 10:04

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Transportu i Turystyki z wizytą w Warszawie

Dodano: 24 wrz 2018, 7:30

19 września br. do siedziby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przybyła z wizytą delegacja posłów Parlamentu Europejskiego, członków Komisji ds. Transportu i Turystyki. Oficjalna wizyta w MGMiŻŚ jest kolejnym etapem trzydniowego pobytu delegacji w Polsce w całości poświęconego osiągnięciom, wyzwaniom i problemom związanym z rozwojem szeroko rozumianej infrastruktury transportowej w naszym kraju. Zagadnienia poruszane przez europosłów podczas wizyty w Polsce to m. in. wpływ aktualnie nowelizowanej legislacji europejskiej z zakresu wspólnej polityki transportowej, a także funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych w realizowaniu projektów transportowych.
Delegację Posłów Parlamentu Europejskiego przyjął w siedzibie resortu wiceminister Grzegorz Witkowski, który zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, a także najważniejsze priorytety i zadania stojące przed MGMiŻŚ. Zwrócił on uwagę na znaczącą poprawę sytuacji polskich portów morskich zaznaczając jednak, że wciąż istnieją bariery blokujące ich dalszy rozwój. Wiceminister zaznaczył, że jednym z głównych problemów jest obecny brak możliwości włączenia takich portów jak Kołobrzeg, Elbląg czy Ustka do sieci TEN-T, co uniemożliwia im finansowanie inwestycji ze środków europejskich.
Podczas spotkania Grzegorz Witkowski zwrócił uwagę europosłów na rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Podkreślił jednocześnie ważną kwestię potrzeby rozwoju infrastruktury dostępowej do portów morskich oraz infrastruktury dostępowej związanej z transportem wodnym śródlądowym.
Przedstawił działania resortu w zakresie przygotowania programu rozwoju dla Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30) wraz z drogami wodnymi funkcjonalnie powiązanymi (polski odcinek brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba i Kanał Śląski) oraz w zakresie prac nad programem rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły (E-40 – Warszawa-Gdańsk). Podkreślił, że rozwój transportu wodnego śródlądowego wpisuje się w wytyczne strategii UE dotyczącej rozwoju transportu do 2030 r. zorientowanych na minimalizację negatywnych skutków działalności transportowej takich jak zanieczyszczenie powietrza, emisje gazów cieplarnianych, wypadki, hałas i zagęszczenie ruchu.
Pan wiceminister podkreślił jak ważne jest dla nas wspólne działanie z innymi krajami bałtyckimi na rzecz ochrony ekosystemu Bałtyku. Wspomniano także o koncepcji Zielonej Stoczni, tj. zakładu recyklingu statków.
Wspomniano również o Rejsie Niepodległości żaglowcem Dar Młodzieży, który odbywa podróż dookoła świata z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin