WARSZAWA: 02:38 | LONDYN 00:38 | NEW YORK 19:38 | TOKIO 09:38

Koncepcja budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu

Dodano: 04 cze 2019, 0:56

Realizując politykę zwiększania konkurencyjności polskich portów oraz rozwoju ich możliwości przeładunkowych, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. planuje budowę w Świnoujściu głębokowodnego terminalu kontenerowego o zdolności przeładunkowej 2 mln TEU. Szacunkowy koszt inwestycji to około 3,5 mld zł.
Lokalizacja. Rozpatrując optymalne usytuowanie nowego terminala brano pod uwagę kilka wariantów. Rozpatrywano możliwość lokalizacji terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym, ale plany rozwojowe związane ze zwiększaniem zdolności regazyfikacynych terminala LNG do 7,5 mld metrów sześciennych, a w przyszłości być może nawet do 10 mld metrów sześciennych spowodowały, że propozycje budowy terminala w istniejącym porcie zewnętrznym musiały zostać odrzucone. W terminalu LNG powstaną dwa nowe stanowiska statkowe, co powoduje konieczność rozszerzenia stref bezpieczeństwa i ostatecznie uniemożliwia lokalizację inwestycji w porcie zewnętrznym.
Rozważano także możliwość budowy terminala kontenerowego w porcie wewnętrznym, ale w tym przypadku, ze względu na warunki nawigacyjne niemożliwa byłaby obsługa największych kontenerowców, wpływających na Bałtyk. Do portu wewnętrznego mogą obecnie zawijać jednostki o długości 240 m (w porze dziennej 270 m). Po modernizacji obrotnicy będzie można obsługiwać statki o długości do 300 m, a największe statki kontenerowe zawijające do polskich portów mają długość 400 m, więc ich obsługa w porcie wewnętrznym nawet po modernizacji byłaby niemożliwa.
W tej sytuacji zdecydowano się na koncepcję posadowienia terminala na wschód od terminala LNG i obecnego falochronu wschodniego. Taka lokalizacja pozwala na ograniczenie uciążliwości funkcjonowania terminala dla mieszkańców Świnoujścia oraz minimalizuje wpływ na środowisko naturalne, ponieważ inwestycja realizowana byłaby na terenach uzyskanych w wyniku zalądowienia obszaru morskiego, a na lądzie na obszarach o znikomych walorach przyrodniczych.

DCIM100MEDIADJI_0101.JPG

Podstawowe założenia techniczne i finansowe. Prognozowana zdolność przeładunkowa terminala wyniesie 2 mln TEU, ale planowane obroty mają wynosić 1,5 mln TEU. Pozostałe 500 tys. TEU to swoistego rodzaju rezerwa. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: w pierwszej części terminal będzie miał zdolność przeładunkową 750 tys. TEU, by po realizacji drugiej części projektu osiągnąć docelową zdolność obrotów wynoszącą 1,5 mln TEU.
Do obsługi kontenerowców powstaną dwa stanowiska dla statków o długości do 400 m i jedno stanowisko dla jednostek o długości do 200 m. Elementem niezbędnym dla efektywnego funkcjonowania terminala jest zabezpieczenie obszaru części lądowej, stanowiącej jego bezpośrednie zaplecze. Całkowitą powierzchnię tego obszaru z przeznaczeniem na parkingi-w tym także parking dla turystów wraz z dojazdem, niezbędną infrastrukturą kolejową, depo kontenerowe oraz budynki projektant oszacował na ok. 68 ha. W zależności od przyjętej przez operatora koncepcji prowadzenia procesów przeładunkowych, zatrudnienie w terminalu może wynieść nawet do 1000 osób. Przy większej automatyzacji przeładunków może to być około 600 osób. Przewiduje się, że najwięcej ofert pracy pojawi się dla osób ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym. Koszt infrastruktury dla etapu pierwszego to 2 mld zł, suprastruktury nieco ponad 0,5 mld zł. Dla etapu drugiego szacunkowe koszty suprastruktury powinny wynieść ok. 500 mln zł, zaś infrastruktury 150 mln zł. W sumie koszty inwestycji to ok. 3,5 mld zł.
Nowe podejście do portu. Wszystkie budowle hydrotechniczne będą zaprojektowane na docelową głębokość techniczną 17,0 m. Obecnie do Świnoujścia mogą zawijać statki o zanurzeniu 14,5 m, ale po wybudowaniu nowego podejścia do portu, kiedy w miejsce podejścia zachodniego powstanie podejście północne, można będzie pogłębić basen portowy i stanowiska przy nabrzeżach do głębokości technicznej 17 m, co pozwoli na obsługę największych statków, jakie mogą wchodzić na Bałtyk.

DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

Zmodernizowany zostanie również tor podejściowy do Świnoujścia-od pławy M-1 do 11 kilometra będzie miał szerokość 500 m, co pozwoli na bezpieczne mijanie się jednostek, a od 11 kilometra do wejścia do portu zewnętrznego szerokość toru wyniesie 220 m. Tor podejściowy kończyć się będzie obrotnicą o średnicy 800 m, co pozwoli na obracanie jednostek o długości do 400 m. Powstanie także basen portowy o szerokości ok. 500 m oraz falochron osłonowy o długości ponad 2 km.
Dostęp drogowy. Dostęp drogowy od drogi ekspresowej S-3 zapewni droga dojazdowa o długości 3 km od węzła Łunowo. Takie rozwiązanie wyraźnie zmniejsza uciążliwość wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych dojeżdżających i wyjeżdżających z terminala. Wszystkie skrzyżowania na trasie dojazdowej do terminala, także te z drogami dla rowerzystów, będą dwupoziomowe, co nie tylko usprawni ruch, ale także zmniejszy do minimum ewentualne ryzyko kolizji.
Dostęp kolejowy. Od istniejącej linii kolejowej nr 401 (C-59,C-E59) powstaną tory dojazdowe o długości 3200 m. Wybudowanych będzie także 10 szt. torów zdawczo odbiorczych oraz tory ładunkowe na tzw. molo kontenerowym.
We wstępnej koncepcji projektowej zakłada się, że budowa terminala kontenerowego może potrwać prawie 5 lat. Do tego czasu powinna już być gotowa zarówno infrastruktura drogowa (droga ekspresowa S-3 na całej długości) oraz infrastruktura kolejowa (C-59,C-E59).
To na razie tylko koncepcja. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wyraźnie zaznacza, że przedstawione założenia budowy terminala stanowią koncepcję przedprojektową, a zaproponowane rozwiązania należy traktować wyłącznie jako propozycje. Żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, a wszelkie koncepcje i propozycje projektowe będą konsultowane z władzami i mieszkańcami Świnoujścia.
Najbliższe spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 9 czerwca o godzinie 12.00 w Sali Teatralnej MDK przy ul. Matejki, kolejne 16 czerwca o godzinie 12.00 w filii MDK na Warszowie przy ul. Sosnowej 18.

DCIM100MEDIADJI_0058.JPG


Tekst: Wojciech Sobecki, wizualizacje: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin