WARSZAWA: 22:12 | LONDYN 20:12 | NEW YORK 15:12 | TOKIO 05:12

Konferencja Baltic Ports Organization 3-4 września w Rydze

Dodano: 10 sie 2015, 11:05

W tym roku konferencja organizacji portów bałtyckich (Baltic Ports Organization – BPO) odbędzie się w dniach 3-4 września w Rydze. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „W obliczu zmian: szanse czy zagrożenia dla rynku bałtyckiego”. Rynek bałtycki stoi obecnie w obliczu zmian kreowanych przede wszystkim przez nowe warunki rynkowe. Nowe warunki geopolityczne w regionie w tym osłabienie rosyjskiej gospodarki mają wpływ na wielkości obrotów handlowych w rejonie Bałtyku. Coraz bardziej widoczny jest dynamiczny rozwój w transporcie kolejowym towarów z Chin do Europy. Ponadto, coraz poważniejszym partnerem handlowym dla państw UE, w tym także tych, znajdujących się w basenie Morza Bałtyckiego, staje się Turcja.
Jak nowa sytuacja wpływa na porty Morza Bałtyckiego? Między innymi na tak sformułowane pytanie będą szukać odpowiedzi uczestnicy tegorocznej konferencji w Rydze.
Drugi dzień spotkania poświęcony będzie polityce transportowej Unii Europejskiej w szczególności problemom korytarzy transportowych i roli portów w kreowaniu nowych połączeń.
BPO skupia obecnie 45 portów z 9 krajów bałtyckich. Podstawowym celem organizacji jest przyczynianie się do gospodarczego, społecznego i środowiskowego zrównoważonego rozwoju transportu morskiego i przemysłu portowego w regionie Morza Bałtyckiego, tym samym zwiększając ich konkurencyjność na rynkach światowych.
BPO_logotyp_web.82f8b7ac7828375829f6c83cab59d3e552