WARSZAWA: 08:59 | LONDYN 06:59 | NEW YORK 01:59 | TOKIO 15:59

Konferencja NaviRail w Szczecinie część II

Dodano: 19 paź 2017, 19:17

Uczestnicy konferencji NaviRail w Szczecinie zastanawiali się nad problemem alternatywy żeglugi morskiej bliskiego zasięgu dla transportu samochodowego. Okazało się, że optymizm Unii Europejskiej związany z żeglugą morską bliskiego zasięgu, okazał się nieco większy niż faktyczne korzyści, jakie przyniosła realizacja tego projektu. Mówił o tym w swoim wystąpieniu Jerzy Wójtowicz, jeden z organizatorów Biura Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu.
– Wiara w duże możliwości aktywizacji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu kosztem transportu samochodowego okazała się nieco naiwna. Pracując w zarządzie europejskiej organizacji spedytorów i logistyków (CLECAT) widziałem gasnący entuzjazm urzędników dla tej idei, wynikający przede wszystkim z niewielkich efektów prowadzonych działań – powiedział Jerzy Wójtowicz.
Główną przyczyną niepowodzenia tej idei była chęć administracyjnego wpływania na sposób organizowania transportu. Po raz kolejny okazało się, że w relacjach gospodarczych decyduje rynek, a ostatnie słowo należy do klienta, nie do administracji. Nie oznacza to jednak, że żegluga morska bliskiego zasięgu poniosła całkowitą klęskę. Są miejsca w Europie, gdzie tego typu przewozy są realizowane. Dobrym przykładem jest połączenie promowe z Barcelony do Genui, a w naszym regionie połączenie promowe ze Świnoujścia do Skandynawii.

O możliwościach skutecznego konkurowania transportu morskiego z transportem samochodowym mówił wiceprezes spółki Bulk Cargo Port Szczecin, Wojciech Pysiak. Przykładem wygranej konkurencji może być eksport smoły z Polski do Danii i Hiszpanii. Początkowo transport odbywał się samochodami, teraz smoła przewożona jest statkami. Statkami z portu w Szczecinie przewożona jest także celuloza do Hiszpanii. W tym przypadku również transport morski wygrał konkurencję z przewozami samochodowymi.
O zmianach, jakie czekają port w Szczecinie po zakończeniu realizacji projektu „12,5 m dla Szczecina”, mówił w swoim wystąpieniu Marek Trojnar z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Pogłębienie toru wodnego do 12,5 m powoduje, że również w wybranych rejonach portu taka głębokość musi być dostępna. W rejonie przeładunków drobnicowych pogłębiony zostanie Kanał Dębicki, w rejonie przeładunków masowych inwestycje portowe będą koncentrować się w Basenie Kaszubskim.
W Kanale Dębickim łączna wartość inwestycji wyniesie 359 mln zł. W ramach prac zmodernizowane zostaną nabrzeża Czeskie i Słowackie, które uzyskają głębokość techniczną 12,5 m (łącznie jest to ponad 1000 m nabrzeża). Wkrótce rozpocznie się także budowa nabrzeża Spółdzielczego o długości ponad 90 metrów. Cały Kanał Dębicki będzie poszerzony do 200 metrów. Na północ od nabrzeża Fińskiego powstanie nabrzeże Norweskie o głębokości technicznej 12,5 m.
Również w rejonie przeładunków masowych nabrzeża zostaną przystosowane do głębokości technicznej 12,5m. Początkowo zakładano, że w tym rejonie znajdą się trzy nabrzeża, przy których będą mogły być obsługiwane statki o nośności 40 tys. DWT pod pełnym ładunkiem. Miały to być nabrzeża: Chorzowskie, Katowickie i Bytomskie. Po uzgodnieniach ze spółką Bulk Cargo, będącą użytkownikiem nabrzeży, zrezygnowano z modernizacji nabrzeża Bytomskiego, głownie ze względu na niewielkie zaplecze i utrudniony dostęp.
Zdecydowano się na przedłużenie nabrzeża Katowickiego do 500 metrów. Zlikwidowane będzie stanowisko przeładunku kwasu siarkowego przy nabrzeżu Zabrzańskim (Metraco), które zostanie przeniesione na nabrzeże Dąbrowieckie. Wykorzystując urobek z pogłębienia kanałów całkowicie zasypany zostanie Basen Notecki. Dzięki takiej operacji, działająca na tym terenie firma Bulk Cargo Port Szczecin zyska 2 ha terenu.
Koszty inwestycji w tym rejonie portu wyniosą ok. 250 mln zł.
– Bardzo ważną kwestią jest modernizacja portu. Musimy pamiętać, że wszystkie prace związane z realizacją tego zadania odbywać się będą podczas normalnej pracy portu. Jest niezwykle istotne, aby nasi klienci w żaden sposób nie odczuli uciążliwości związanych z modernizacją infrastruktury portowej. Już dziś prowadzimy z Zarządem Portu prace koncepcyjne, których efektem ma być takie zaplanowanie i przeprowadzenie prac, aby nie były one odczuwalne dla kontrahentów portu – powiedział wiceprezes Bulk Cargo Port Szczecin, Wojciech Pysiak.
Rozwój portu w Świnoujściu

O zmianach, które na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniły oblicze portu w Świnoujściu mówił Marek Trojnar z ZMPSiŚ S.A.
Przez wiele lat port w Świnoujściu kojarzony był przede wszystkim z przeładunkami masowymi, głownie węgla, rudy i surowców chemicznych. Dziś coraz większego znaczenia nabierają obroty ładunków drobnicowych realizowane przede wszystkim na terminalu promowym. Obroty drobnicy na świnoujskim terminalu są bardzo znaczące, osiągając wzrost nawet około 10% rocznie.
Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. realizuje na terminalu w Świnoujściu inwestycję, której efektem ma być przystosowanie terminala do obsługi większych promów. Inwestycja polega na połączeniu nabrzeży promowych nr 5 i 6, czego efektem będzie powstanie nowego nabrzeża nr 5, przy którym będą mogły być obsługiwane promy o długości do 265 metrów. Zmodernizowany zostanie także układ torów kolejowych oraz powstaną nowe place postojowe dla 200 naczep samochodowych.
Budowa nowego stanowiska promowego to nie koniec inwestycji w Świnoujściu. W porcie zewnętrznym planowane jest powstanie dwóch stanowisk do obsługi gazowców. Przy nowym stanowisku możliwy będzie rozładunek i załadunek gazowców o maksymalnej długości 289 metrów. Ponadto po drugiej stronie pirsu powstanie mniejsze stanowisko dla bunkierek. W ramach inwestycji Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wybuduje dwa stanowiska dalbowe, platformę rozładunkową, pirs łączący platformę z lądem oraz estakadę pod rurociągi. Infrastruktura powinna być gotowa do końca roku 2021.
Obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące możliwości budowy w Świnoujściu terminala kontenerowego. Analizy wskazują, że terminal mógłby obsługiwać 1,5 mln TEU rocznie. Terminal kontenerowy ma być zlokalizowany na wschód od terminala gazowego. Powstanie basen portowy z trzema stanowiskami do obsługi statków. Przy dwóch możliwa będzie obsługa jednostek o długości po 400 metrów i jedno stanowisko do obsługi statków o długości 200 metrów.
Całościowa koncepcja nowego terminala wraz z kosztami realizacji powinna być gotowa do końca bieżącego roku.

Tekst i fot. Wojciech Sobecki