WARSZAWA: 11:49 | LONDYN 09:49 | NEW YORK 04:49 | TOKIO 18:49

Konferencja prasowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – podsumowanie roku 2014 i plany rozwoju portów na najbliższe lata

Dodano: 20 lut 2015, 15:12

Na specjalnej konferencji prasowej w dniu 20.02.br. przedstawiciele zarządu spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przedstawili dziennikarzom informacje dotyczące sytuacji spółki w roku 2014 oraz zaprezentowali zamierzenia na najbliższą przyszłość.
Rok 2014 był dla portów w Szczecinie i Świnoujściu rekordowy. Przeładunki osiągnęły poziom 23,4 mln ton, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 3% i jest drugim wynikiem w historii portów. Wyższe przeładunki odnotowano tylko w 1979 roku, a więc 35 lat temu. Warto zauważyć, że wzrost obrotów odnotowano prawie we wszystkich grupach towarowych: kontenery +25,9% (78 439 tys. TEU), inne masowe +12,6% (3,25 mln ton), drobnica +10,1% (10,34 mln ton), drewno +3,6% (17,4 tys. ton), ropa +3,1% (1,67 mln ton), węgiel +1,6% (4,6 mln ton). Spółka osiągnęła również znakomity zysk netto – około 44 mln złotych.
O najważniejszych wydarzeniach mówił w swoim wystąpieniu prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Zbigniew Miklewicz.
-W roku 2014 w związku z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej wszystkie porty przedstawiły swoje plany działań na najbliższe lata. Nasz port przedstawił strategię nieco wykraczającą poza najbliższą unijną perspektywę budżetową, bowiem obejmuje ona lata 2015-2027. Chcemy, aby w tym czasie nasze porty stały się jeszcze bardziej konkurencyjne, by były jak najbardziej otwarte na inwestorów, którzy chcą prowadzić z nami swój biznes i aby były jak najbardziej przyjazne dla wszystkich naszych klientów. Celem strategii jest utrzymanie przez porty w Szczecinie i Świnoujściu pozycji wiodących portów na południowym Bałtyku- powiedział Zbigniew Miklewicz.
Coraz większy nacisk ZMPSiŚ S.A. kładzie na wzmocnienie funkcji rozwojowej i marketingowej portów i to właśnie pion rozwoju i pion handlowy otrzymały ostatnio nowe, bardzo istotne zadania i zostały wzmocnione kadrowo.
Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku było rozpoczęcie procesu wykupu akcji pracowniczych w celu umorzenia. Proces zaplanowano na najbliższe 5 lat.
Bardzo istotnym wydarzeniem dla rozwoju portów było orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21.11.2014 o ustaleniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania działek gruntu znajdujących się w granicach portów w Szczecinie i Świnoujściu na poziomie 0,3%. Od wielu lat wskazywano na nierówne traktowanie portów, bowiem w Trójmieście stawka wynosiła 0,3%, a w Szczecinie i Świnoujściu była dziesięciokrotnie wyższa. Decyzja SKO ostatecznie rozwiązała problem. Zaoszczędzone środki finansowe spółki portowe będą mogły przeznaczyć na inwestycje i rozwój swojej działalności.
Komisja Europejska podjęła decyzję o nadaniu połączeniu pomiędzy Świnoujściem a Trelleborgiem statusu autostrady morskiej. Jest to szczególnie ważna decyzja dla terminalu promowego w Świnoujściu, bowiem oznacza, że Unia Europejska dofinansuje kwotą około 11 mln zł różnego rodzaju projekty, które będą wspierać rozwój transportu intermodalnego na tym szlaku transportowym.
O przeładunkach i sytuacji finansowej portów mówił wiceprezes ZMPSiŚ S.A., Paweł Adamarek.
– Analizując sytuację we wszystkich polskich portach morskich, widać wyraźnie, że jesteśmy liderem w przeładunkach węgla. W roku ubiegłym obroty węgla w portach w Gdyni i Gdańsku spadły, u nas odnotowaliśmy wzrost obrotów tego surowca. Jesteśmy także praktycznie jedynymi polskimi portami obsługującymi rudę. Bardzo wyraźnie, bo o prawie 26% wzrosły przeładunki kontenerów osiągając poziom ponad 78 tys. TEU i mamy nadzieję, że ten trend wzrostowy utrzyma się w kolejnych latach. Wzrost obrotów przekłada się na sytuację finansową spółki. W roku 2014 przychody ogółem osiągnęły poziom ponad 166 mln zł, zysk netto był na poziomie około 44 mln, a zysk ze sprzedaży wyniósł ok 40 mln zł, co jest absolutnym rekordem w historii portów – powiedział Paweł Adamarek.
W latach 2002-2014 nakłady na budowę i modernizację infrastruktury portowej osiągnęły poziom ponad 900 mln zł (netto) z czego tylko w ostatnich czterech latach przeznaczono na ten cel około pól miliarda złotych.
W roku 2014 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. realizował sześć dużych projektów inwestycyjnych, z których trzy zostały całkowicie zakończone były to: budowa nabrzeża LNG w porcie w Świnoujściu, modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Kontynuowane były projekty związane z budową infrastruktury na terminalu promowym w Świnoujściu, inwestycja na półwyspie „Ewa” tj. przebudowa odcinka nabrzeża Zbożowego oraz przedłużenie o 35 metrów nabrzeża Niemieckiego, a także budowa miejsc postojowych w portach.
– W latach 2008-2014 wydaliśmy na modernizację infrastruktury portowej ponad 600 mln. zł z czego około 30% stanowiły dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Tylko w roku 2014 na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczyliśmy ponad 166 mln zł z czego ponad 93 mln zł stanowiły środki własne. Ostanie lata, a szczególnie rok 2014 był pod względem inwestycji rekordowy zarówno biorąc pod uwagę wielkości nakładów jak i różnorodność realizowanych projektów- powiedział Krzysztof Sadowski.
W latach 2015-2022 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zamierza przeznaczyć na inwestycje 1,3 mld. zł z czego ponad połowa pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należeć będą: przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego z możliwością obsługi promów o długości do 265 metrów, poprawa dostępu do portu w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego oraz budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin