WARSZAWA: 06:12 | LONDYN 04:12 | NEW YORK 23:12 | TOKIO 13:12

Konkurencyjność i innowacyjność portów morskich – Port Gdańsk partnerem strategicznym V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego

Dodano: 29 lut 2016, 11:55

W dniach 25-26 lutego br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, której partnerem strategicznym był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.
Tegoroczna konferencja poświęcona była tematyce „Porty morskie – konkurencyjność i innowacje” w ramach której poruszono stosunkowo szeroko pojętą problematykę związaną z portami, począwszy od kwestii struktury prawno-organizacyjnej zarządów portów, poprzez systemy zarządzania środowiskowego, strategie rozwoju portów, skończywszy na zagadnieniach dotyczących konkurencyjności portów i ich zrównoważonego rozwoju.
Z ramienia Portu Gdańsk w panelu poświęconym właśnie konkurencyjności i innowacjom udział wzięła Prezes Zarządu ZMPG S.A. – Dorota Raben, która wraz z pozostałymi uczestnikami debaty, w tym z przedstawicielami samorządu i miasta zrelacjonowała uczestnikom konferencji aktualną sytuację w Porcie Gdańsk. Omówiła sposób w jaki gdański port sukcesywnie podnosi swoją konkurencyjność i pozycję na rynku nie tylko krajowym, ale i zagranicznym, na których innowacyjność i unowocześnianie rozwiązań logistycznych są szczególnie ważne i doceniane.
Zmiany infrastrukturalne zachodzące obecnie w porcie obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień, są to inwestycje w terminale przeładunkowe, infrastrukturę dostępową zarówno morską, jak i lądową, ale także inwestycje podnoszące bezpieczeństwo w porcie, przedsięwzięcia hydrotechniczne, czy teletechniczne. Podczas debaty podkreślono również niebagatelne znaczenie inwestycji realizowanych przez samorządy, Urząd Morski oraz prywatnych inwestorów, które obok przedsięwzięć podejmowanych przez sam zarząd portu odgrywają istotną rolę w procesie sukcesywnego i konsekwentnego budowania pozycji polskich portów na rynku logistycznym.
To właśnie dzięki nim możliwe jest odnotowywanie w gospodarce morskiej regularnych rekordów przeładunkowych. W konsekwencji przeprowadzonych licznych inwestycji dokonała się ogromna poprawa warunków dostępowych do portów. To z kolei daje twarde podstawy do prognozowania trendów wzrostowych na lata kolejne i obserwowania coraz większego zainteresowania portami polskimi, wśród których dla przypomnienia Port Gdańsk w ostatnim roku zanotował aż 11-procentowy progres w wolumenie przeładunkowym, osiągając rekordowy poziom blisko 36 mln ton przeładunków i uzyskując tym samym aż 46,5% udziału w polskim rynku morskim.
6
1
2