WARSZAWA: 23:10 | LONDYN 21:10 | NEW YORK 16:10 | TOKIO 06:10

Krótsze odprawy w polskich portach – szef Służby Celnej na konferencji w Gdyni

Dodano: 07 sty 2015, 19:28

Odprawy w polskich portach morskich zostaną skrócone do 24 godzin, tyle bowiem czasu trwać będą niezbędne formalności związane z odprawą towarów importowanych drogą morską do Polski. Te normy były możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej.
Od 1 stycznia br. nakłada ona na Służbę Celną obowiązek koordynowania kontroli, odbywających się w portach w taki sposób, aby możliwe było ich przeprowadzenie maksymalnie w ciągu jednej doby przez wszystkie inspekcje w sposób jak najmniej uciążliwy dla importerów i operatorów. Dotyczy to towarów, które prócz odprawy celnej powinny podlegać także kontroli przez inne służby, jak Izbę Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych czy Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. „Na naczelniku urzędu celnego właściwego dla portu morskiego spoczywa obowiązek poinformowania innych służb kontrolnych o przywozie na teren Unii Europejskiej towaru, który podlega obowiązkowi kontroli oraz ustalenia w uzgodnieniu z operatorem portowym i dysponentem towaru godziny i miejsca kontroli” – wskazuje Marcin Daczko rzecznik prasowy Izby Celnej w Gdyni. Podkreśla też, że koordynowanie i skrócenie kontroli wykonywanych przez różne inspekcje, a realizowane przez Służbę Celną, stało się możliwe dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu obiegu danych i informacji pomiędzy właściwymi służbami. Właśnie służąca temu specjalna aplikacja „Porty 24h”, umożliwiająca wymianę on line informacji na temat stanu zaawansowania procesów kontrolnych, weryfikacji przedłożonych dokumentów czy zakończenia procedury z wynikiem pozytywnym, została przedstawiona na konferencji, która 7 stycznia br. odbyła się w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i poświęcona była zwiększeniu konkurencyjności polskich portów poprzez skrócenie odprawy importowanych towarów. Udział w niej wzięli szefowie granicznych służb kontrolnych, przedstawiciele środowiska gospodarki morskiej, zwłaszcza trójmiejskich portów, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, szef Służby Celnej nadinspektor Jacek Kapica.
(ls)