WARSZAWA: 10:27 | LONDYN 08:27 | NEW YORK 03:27 | TOKIO 17:27

Kurs na Kodeks – IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Dodano: 28 lut 2015, 17:05

Sprawdzona formuła spotkania przedstawicieli świata nauki, biznesu i praktyków prawa zainteresowała liczną grupę słuchaczy obecnych na Konferencji Oprawa Morskiego na Uniwersytecie Gdańskim.  

– Jest to IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego, ale w sumie nasz piąty projekt morski – mówi Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. – Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez Katedrę Prawa Morskiego, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Tematyka Konferencji, która odbyła się 26.02 obejmowała trzy zagadnienia; Statek w Żegludze Morskiej, Przewóz i korzystanie ze statku oraz Ubezpieczenia morskie. Celem spotkania było stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników i przedstawicieli świata nauki, a także przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. 

Doktor Justyna Nawrot z Katedry Prawa Morskiego WPiA UG podkreślała szczególny dobór prelegentów oraz duże zainteresowanie gości, którzy licznie pojawili się w uniwersyteckiej auli  przy ulicy Bałżynskiego.W trakcie konferencji można było również usłyszeć, że przekazuje ona jasny komunikat dotyczący potencjału ludzkiego (naukowego i biznesowego), jaki znajduje się w Trójmieście.

Problemem dla organizatorów już w pierwszej części okazało się zdyscyplinowanie prelegentów w zakresie ram czasowych wystąpień i w efekcie konferencja zakończyła się z ponad godzinnym opóźnieniem. Nie wszyscy zainteresowani zdołali też zabrać głos w dyskusjach, jakie odbywały się po każdym z paneli.

Najwięcej pytań i emocji wzbudziło wystąpienie mecenasa Michała Rzeszewicza, radcy prawnego przedstawiającego stanowisko Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego na temat: Statek, polska przynależność statku, rejestr statków morskich – zarys projektu zmian Kodeksu morskiego.

– Komisja zajmuje się przygotowywaniem nowego Kodeksu Morskiego, który będzie adekwatny między innymi do obecnej sytuacji gospodarczej, a także zgodny z prawem wspólnotowym Unii Europejskiej i międzynarodowym prawem morskim – podkreśla mecenasa Rzeszewicz. –  Bardzo ważne zmiany nastąpią między innymi w zakresie rejstru statków morskich. Należy jednak pamiętać, że zakończenie prac przez Komisję, która zakończy prace w tym roku, nie oznacza jeszcze jego uchwalenia. Nowy Kodeks może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż w 2017 roku.

W trakcie Konferencji omówione zostały także zagadnienia związane z charakterem prawnym statku morskiego, instytucji aresztu statku czy odpowiedzialności za jego eksploatację, poddano również analizie regulacje w obszarze ubezpieczeń morskich, w tym ubezpieczenia frachtu, paliwa oraz załogi i pasażerów. 

Najmniej pytań i postulatów zgłaszano w kwestiach przewozu i korzystania ze statku. Zdaniem praktyków, między innymi Juliana Skelnika, przewodniczącego Organizacji Portów Bałtyckich z siedzibą w Tallinie, w tym zakresie regulacje prawne funkcjonują stosunkowo dobrze. 

Uczestnicy zgodnie twierdzili, że Konferencja stanowi ważny wkład w rozwój prawa morskiego. 

Marek Nowak
Newsletter Morski