WARSZAWA: 10:35 | LONDYN 08:35 | NEW YORK 03:35 | TOKIO 17:35

KUTER I ŁODZIE ZAWRÓCONE Z BAŁTYKU

Dodano: 28 kw. 2015, 12:45

Brak środków ratunkowych i wymaganych dokumentów stwierdzili na kontrolowanych w weekend łodziach i kutrze rybackim funkcjonariusze Straży Granicznej. Jednostki musiały zawrócić do portów.
Kontrolowany w piątek na Bałtyku kuter rybacki z Jastarni z trzema członkami załogi nie miał środków pirotechnicznych, koca gaśniczego, pasa ratunkowego. Dodatkowo okazało się, że jeden z członków załogi nie posiadał książeczki żeglarskiej, badań lekarskich i świadectw STCW.
U pozostałych załogantów grupa kontrolna z SG-311 Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej stwierdziła brak wpisów o zamustrowaniu i aktualnych badań lekarskich. Szyprowi nakazano natychmiastowy powrót do portu w Jastarni.
Załoga SG-311 skontrolowała również łódź motorową, z której zajmowano się sportowym połowem ryb. Kierownik jednostki nie posiadał wymaganej karty bezpieczeństwa. Łódź musiała przerwać połów i powrócić do portu.
Dowódca jednostki pływającej SG-112 z Kaszubskiego Dywizjonu SG, w związku z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa w żegludze i ustawy o bezpieczeństwie morskim, zawrócił do portu w sobotę łódź motorową z 18 osobami. Podczas jej kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili brak rocznej inspekcji morskiej wymaganej w karcie bezpieczeństwa oraz 18 kombinezonów ratunkowych.
Z uwagi na naruszenia przepisów prawa skierowane zostaną do administracji morskiej wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych.
Morski Oddział Straży Granicznej
FOTO-PATROL-240-BALTIC-FOT.-A.-CIEJPA-DLA-KN-012-700x468