WARSZAWA: 15:30 | LONDYN 13:30 | NEW YORK 08:30 | TOKIO 22:30

LOTOS liderem rynku kapitałowego

Dodano: 23 lut 2015, 9:28

Dzięki przeprowadzeniu największej oferty publicznej akcji Grupa LOTOS S.A. znalazła się wśród liderów polskiego rynku kapitałowego 2014 r. Podczas uroczystej gali, 19 lutego br., nagrodę z rąk Pawła Tamborskiego, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych odebrał Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.
GPW nagrodziła LOTOS w kategorii rynku akcji właśnie za największą wartość oferty publicznej w ubiegłym roku.
Wymagające otoczenie rynkowe nie przeszkodziło spółce w realizacji projektu kluczowego z punktu widzenia długoterminowej strategii rozwoju. Oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru, o wartości blisko 1 mld zł, zakończyła się pełnym sukcesem a LOTOS pozyskał kapitał niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w segmencie rafineryjnym i wydobywczym.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6.

Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.