WARSZAWA: 03:33 | LONDYN 01:33 | NEW YORK 20:33 | TOKIO 10:33

LOTOS zwiększa wydobycie ropy naftowej

Dodano: 12 lut 2016, 10:28

Łączne wydobycie spółek LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge i LOTOS Geonafta, które operują w Polsce, Norwegii i na Litwie, przekroczyło w lutym br. pierwszy milion baryłek.
– Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, LOTOS zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę (boe/d) – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. poszukiwań i wydobycia, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic.
Działania te pozwoliły spółce osiągnąć pierwszy milion baryłek w rekordowo krótkim czasie. Dla porównania w 2013 r. milionową baryłkę wydobyto pod koniec lipca, a w 2014 i 2015 r. – w marcu.
Warto podkreślić, że ropa naftowa wydobywana na Litwie oraz na Bałtyku trafia do Naftoportu, skąd rurociągami kierowana jest do rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.
Morze Bałtyckie
Produkcja na złożu B3 trwa nieprzerwanie od 1992 r. Wydobycie prowadzone jest przez platformę Baltic Beta. Obecna wielkość wydobycia na B3 wynosi ok. 3 tys. boe/d.
30 września 2015 r. uruchomiono produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy LOTOS Petrobaltic. Wydobycie z 6 odwiertów produkcyjnych na tym złożu to ok. 3,5 tys. boe/d.
Morze Północne
Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka LOTOS Norge ma udziały w złożach produkcyjnych należących do pakietu Heimdal oraz pakietu aktywów na polu Sleipner. Finalizacja obu transakcji nastąpiła 30 grudnia – odpowiednio w 2013 r. (Heimdal) i w 2015 r. (Sleipner). Obecna wielkość produkcji przypadająca na LOTOS Norge wynosi ponad 22 tys. boe/d – 6,3 tys. boe/d z pakietu Heimdal i 16 tys. boe/d z pól gazowych należących do pakietu Sleipner.
q
Grupa Lotos