WARSZAWA: 18:41 | LONDYN 16:41 | NEW YORK 11:41 | TOKIO 01:41

Mały w cieniu dużego

Dodano: 13 sty 2016, 22:09

100, a nawet 150 tys. TEU będzie mógł przeładowywać rocznie intermodalny terminal kontenerowy w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego gdańskiego portu. Przez 18 lat istnienia znany on był jako Gdański Terminal Kontenerowy. W ostatnich latach pozostawał w cieniu DCT – głównego ośrodka obrotów kontenerowych nie tylko w Trójmieście, ale i w rejonie całego południowego Bałtyku. W GTK mogą być obsługiwane statki tylko do 20 tys. DWT w systemie lo-lo i ro-ro.
Kosztem blisko 27 mln zł, w tym 10,8 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych, GTK zmienił się nie do poznania. Tam, gdzie jeszcze do niedawna kontenery składano bezpośrednio na ziemi, powstały utwardzone place o łącznej powierzchni 2,57 ha, w tym część została wyodrębniona dla kontenerów, zawierających materiały niebezpieczne. Przebudowano zewnętrzne i wewnętrzne układy komunikacyjne z miejscami parkingowymi dla samochodów oczekujących wraz z budową portalu wjazdowego na teren terminalu. Rozbudowano sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej, przedłużono też torowisko żurawi Kone. Projekt dopełniły roboty, wpływające na poprawę dostawy mediów, oświetlenia terenu i jego ogrodzenia. Wszystkie prace trwały stosunkowo krótko, bowiem podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Skarbu Państwa nastąpiło w marcu 2014, a oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy – firmie Strabag Sp. z o.o. – w marcu 2015 roku. 13 stycznia br. przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. otrzymali symboliczne klucze na znak zakończenia inwestycji.
W efekcie doprowadzono do polepszenia warunków obsługi przewozów drogowo-morskich i kolejowych oraz usprawnienia manipulacji i składowania kontenerów, bowiem głównym celem przebudowy była poprawa technologii i jakości obsługi terminalu położonego w wewnętrznej części gdańskiego portu. Dzięki oddaniu do użytku tunelu pod Martwą Wisłą, co nastąpi w kwietniu br., terminal będzie miał doskonałe połączenie ze wszystkimi drogami krajowymi, a zwłaszcza z autostradą A1, co jest podstawą transporcie intermodalnym – powiedziała Dorota Raben Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. podczas uroczystości zakończenia budowy. Panią Prezes zapytaliśmy, jakie znaczenie dla całego portu ma ten stosunkowo niewielki, by rzec „kieszonkowy” terminal?
– Taki mały, ale też musi być, dlatego że żaden rozsądny port nie powinien mieć tylko jednego terminalu, by nie dopuścić do monopolizacji. Chodzi o to, żeby armatorzy czy spedytorzy mieli możliwość wyboru. Druga rzecz – jest to terminal dla mniejszych jednostek, dla feederów, jednostek dowozowych. W każdym porcie musimy rozwijać infrastrukturę intermodalną, bo to jest przyszłość i wszystko idzie w kierunku konteneryzacji. Więc kto pierwszy ma tego typu zasoby, ten jest na topie. Trzeba pamiętać, że jesteśmy początkiem korytarza Bałtyk – Adriatyk, więc gdzie, jak nie tu musimy tę infrastrukturę zrobić tak nowoczesną, żeby zapewnić ten właściwy start dla całego korytarza. Uważam, że to jest ważne dla całej Polski.
– Rok 2016 zaczął się przekazaniem tej inwestycji, a kiedy będą następne?
– W zasadzie wszystkie projekty pod względem dokumentacyjnym zakończyliśmy do końca starego roku 2015 i teraz mamy pięć lat na ich realizację. Będzie to pogłębienie kanału w porcie wewnętrznym i jego poszerzenie, będzie też modernizacja wszystkich nabrzeży, by stary port odnowić. On już się zmienia, co widać od strony wody, kiedy się płynie statkiem. W ubiegłym roku mieliśmy chyba 60 wyburzeń starych obiektów, tak że one już nie szpecą wyglądu portu. Teraz chodzi o to, by nadać tym nabrzeżom piękną harmonię i nowoczesny wygląd na miarę światową. To już robimy, bo część jest remontowana, a część będzie modernizowana.
Przypomnijmy, że w 2015 roku na nabrzeżach gdańskiego portu przeładowano niemal 36 mln ton towarów (35,91 mln ton), z czego rekordowy wolumen, blisko 15 mln ton, stanowiły paliwa płynne. Zamknięcie roku z niemal 20-procentowym wzrostem obrotów paliwami w Porcie Gdańsk to rekord na miarę całej historii portu.
Przeszło 100 pozycji zawiera lista projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w minionym roku. W ciągu zaledwie 12 miesięcy sam ZMPG zainwestował blisko 100 mln PLN, tj. 3-krotnie więcej niż jeszcze przed rokiem. Jeśli doliczyć do tego zrealizowane w 2015 roku liczne inwestycje operatorów przeładunkowych i dzierżawców, łącznie ulokowany w porcie kapitał opiewałby na dużo ponad 1 mld PLN.
ls
GTK_2
GTK_3
GTK_5