WARSZAWA: 05:07 | LONDYN 03:07 | NEW YORK 22:07 | TOKIO 12:07

Manewry Wargacz- 15 ponad 1000 żołnierzy ćwiczy na morzu i na lądzie

Dodano: 06 paź 2015, 9:24

W poniedziałek 5 października, rozpoczęły się największe tegoroczne manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pod kryptonimem „WARGACZ-15”.
Przez najbliższe 5 dni, ponad tysiąc żołnierzy flotylli będzie ćwiczyło na morzu oraz na lądzie. Okręty 8.FOW będą operowały w rejonie Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Środkowego a także Zatoki Gdańskiej. Zaplanowano również współdziałanie z ogniwami pozamilitarnymi.
Ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia okrętowych i brzegowych jednostek 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej, drogą morską bowiem transportowany jest największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej
Manewry „WARGACZ-15” zostały podzielone na epizody szkoleniowe. Każdy z nich będzie obejmował różne zadania. Ćwiczyć będą trałowce, okręty transportowo – minowe, kutry transportowe oraz pomocnicze jednostki pływające: holownik, zbiornikowiec i stacja demagnetyzacyjna. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie – zarówno do celów powietrznych jak i nawodnych. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie operacja załadunku na okręty transportowo – minowe techniki wojskowej i żołnierzy z 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. Zaplanowano również m.in. zadania minowe – załadunek i stawianie min morskich oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów i stacji hydrolokacyjnych, a także obronę przed bronią masowego rażenia. Wspólnie ze śmigłowcem z Brygady Lotnictwa MW przeprowadzona zostanie akcja ratownicza – ewakuacja rannego z pokładu ćwiczącego okrętu. Prowadzone będzie również uzupełnianie zapasów na morzu. Scenariusz ćwiczeń zakłada, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów będą musiały realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie wzajemnie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Na morzu z okrętami świnoujskiej flotylli ćwiczyć będą okręty z 3. Flotylli Okrętów z Gdyni oraz samoloty z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.
Jednostki brzegowe flotylli: Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, 8. Batalion Saperów oraz 8. Dywizjon Przeciwlotniczy realizować będą zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego ćwiczących sił. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. W ramach tegorocznego „Wargacza” niektóre epizody ćwiczenia zrealizowane będą z okrętami sił morskich Niemiec.
799_TN
796_TN
797_TN
8 FOW